Alle planetene sørger for å opprettholde livet på jorden

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Stjernene, suksess, skjebnen, astrologi, et kart over våre liv, alt dette vekker en sterk nysgjerrighet hos folk, men er fortsatt dekket i mørket av uvitenhet. Så hver og en er fri til å forestille seg hva han vil på dette området, og det finnes et mangfold av astrologiske strømninger. Men først av alt vil jeg gjerne vite, om det virkelig finnes noen forbindelse mellom hvordan stjernene er arrangert og et menneskes skjebne?

Svar: Det er helt klart at hvis vi lever i en integrert verden som fremkom fra singulariteten av Big Bang for 14 milliarder år siden, fra da opp til dette øyeblikket, har det utvidet seg i henhold til absolutt strenge og klare lover som vi har oppdaget bare en bitte liten brøkdel av. Men i det vi har oppdaget, ser vi jern-kledde lover og uatskillelige forbindelser mellom alle delene i naturen.

Vårt solsystem ble skapt under spesielt gunstige forhold som gjorde det mulig for liv å oppstå. Det er ikke tilfeldig at jorden ble skapt som den tredje planeten fra solen under unike forhold som gis den med de to planetene før den, Merkur og Venus, og alle planetene som kommer etter den, fra Mars og utover til de andre plantene.

Det er interessant at sammen med jorden, har alle planetene som går i bane rundt sola sin egen funksjon i forhold til den. De absorberer og svelger bølger av radioaktive stråler fra solen og forhindrer dem fra å nå jorden.

Ved endringer i plasseringen, balanserer planetene hele dette enorme systemet. Det virker for oss som om jorden roterer i tomt rom, men alle planetene er faktisk forbundet med faste forbindelser.

For eksempel, for ikke lenge siden ble det oppdaget at Jupiter, den største planeten i solsystemet, spiller en gigantisk rolle i våre liv. Hvis det ikke var for den enorme massen den tiltrekker seg, som en magnet, alle fragmentene som flyr rundt omkring, ville  millioner ganger flere meteorer  ha falt ned på Jorden. Slik fungerer den som vårt eget skjold.

Noen av planetene skjermer oss mot skadelig stråling, andre arbeider som dempere og svelger kraftige svingninger og sørger for stabile forhold på jorda så liv kan eksistere. Andre planeter tiltrekker til seg selv kosmiske objekter som truer med å falle på jorden.

Alt dette fungerer som et enkelt system som vi fortsatt ikke fullt ut forstår. Kabbala viser hvor mye alle ting henger sammen og er avhengig av hverandre. Fra det samme øyeblikket som universet oppsto fra et enkelt punkt til i dag, styres alt innenfor det ved hjelp av en enkel, generell kraft som holder sammen naturen til de uorganiske, vegetative, og animale nivåene og hele menneskeheten.

Så uten tvil, finnes det en forbindelse mellom vår skjebne og hva som skjer i himmelrommet hvis vi eksisterer i ett enkelt system. Det eneste spørsmålet er; kan vi skjelne og oppdage det?

Er vi klar til å komme til slike konklusjoner på bakgrunn av tusenvis av år med observasjon og oppdateringer som har blitt overført fra generasjon til generasjon? I det tilfelle utforsker vi denne forbindelsen på en praktisk måte. Eller, vi stoler ikke på eksperimentelle data, men lærer de viktigste lovene. Basert på disse lovene, vil vi forstå hva som kommer til å skje.

Det finnes to måter å undersøke naturen på: enten eksperimentelt eller ved å oppnå dens lover. Ved å oppnå lovene uten eksperimentelle data, er vi i stand til å tenke på fremtiden og forutse hva som skal skje.
[151737]
Fra KabTV`s «A New Life» 1/1/15

Kommentarer / Spørsmål