Full tilgang til livsprogrammet

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Finnes det «profetiske» drømmer?

Svar: Det finnes mennesker som kan forutsi fremtiden. De går inn i en spesiell tilstand av trance, som om de sover, og kan se hendelsene som kommer til å skje i fremtiden. I det virkelige livet er disse tilstandene ennå ikke realisert, men de kan ses i en drømmetilstand.

Kommentar: Det viser seg at noen drømmer trigges av tidligere erfaringer vi har gjort, og andre drømmer avslører fremtiden, som om vi er i stand til å koble oss til en høyere strøm av informasjon.

Svar: Ja, dette er mulig, fordi hver enkelt av oss har et program for alt som vil skje med oss før vi avslutter livet, og kanskje utover det. Og en som har spesielle evner gjør ham/henne i stand til å se inn i fremtiden, så kan de forutsi den.

Det har vært seere som dette opp gjennom hele historien. Gjennom tidene, ble de brukt av folk, men måtte ofte bøte med livet fordi de kom med upopulære prognoser. Det er ingen tilfeldighet at fremtiden er skjult for oss. Det er bedre å ikke vite hva som venter oss, og prøve å bygge en fremtid for oss selv, og late som om det er i vår makt.

Dyr legger ikke noen planer for fremtiden, bortsett fra den instinktive lagringen av mat for vinteren. De  gjør det ikke bevisst, men instinktivt. Og hvis et menneske kjente sin fremtid, ville det sannsynligvis begå selvmord fordi livet ville miste all mening. Derfor har naturen fratatt oss muligheten til å se inn i fremtiden.

Men læren om kabbala gir oss muligheten til å forbedre vår fremtid. Vi kan heve oss over vår programmerte skjebne forutsatt at vi kan stige til det samme nivået der programmet for fremtiden ble skrevet og da er vi i stand til å åpne datamaskinen, åpne den riktige mappen, og omprogrammere hele livet vårt på nytt.

Vi selv vil være i stand til å planlegge de kommende mellomtrinnene og endre alle stadiene vi går gjennom, unntatt den endelige. Den endelige tilstanden refererer til en høyere grad, som vi nå er ute av stand til å nå.

Kabbala forklarer at dette er den beste og perfekte tilstand. Og hvis vi ønsker å gå videre mot den på en god måte, må vi studere den og lære å forstå hvordan vi gradvis kan realisere denne lyse fremtiden i alle ledd av vår utvikling.

Fra i dag kan jeg trekke til meg selv fragmenter av en god fremtid og realisere dem akkurat nå i mitt liv. Dette er hensikten med kabbala som lærer oss hvordan vi skal virkeliggjøre en god fremtid.
[152333]
Fra KabTV ‘s «A New Life» 11/1/15

Kommentarer / Spørsmål