En verden bestående av to krefter

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Hvordan er den spirituelle verden forbundet med livene våre? Er den relevant for oss?

Svar:  Den spirituellee verden er forbundet med oss ​​fordi den styrer oss. Den eksisterer på et høyere nivå, som Einstein og andre fysikere ønsket å trenge inn i, men kunne ikke, fordi det ikke er mulig. Bare kabbalister kan oppnå det.

Fra denne høyere, spirituelle verden, fungerer en kraft som styrer oss og påvirker oss og vi adlyder dens ledelse. I den spirituelle verden er det bare to krefter, kraften som tar imot og kraften som gir, og de kobles på ulike måter. Kraften som tar imot er ønsket om å tiltrekke seg alt til seg selv og svelge det. Kraften som overrekker er ønsket om å gi utad.

I vår verden produserer disse to kreftene alle fenomener på alle ulike nivåer fordi de arbeider med materie og ønsket om å ta imot, som er ønsket om å motta nytelse.

Ved å opptre innenfor materie, innenfor ønsket om å motta, danner disse to kreftene all slags nye egenskaper og følelser i materiet. Da får materiet, under påvirkning av disse to kreftene, en ny form og begynner enten å være lik dem eller i motsetning til dem. Alle typer endringer skje med dette materiet.
[151281]
Fra KabTV`s «A New Life» 21/12/14

Kommentarer / Spørsmål