Den første kontakten med korreksjonsmetoden

Spørsmål: Først når den nåværende fasen er fullkommen, vil ønsket forstå at det må løfte seg til det neste nivået. Hvordan kan vi overbevise menneskeheten om at det egoistiske ønsket har nådd sin grense?

Svar: Vi skal ikke overbevise noen. Vi ønsker at menneskene skal forstå hvordan ting henger sammen av seg selv. Denne bevisstheten skal aldri komme fra oss. Det er heller motsatt, for kloke hoder i menneskeheten forstår at det er umulig å fortsette på denne egoistiske måten siden vi slik forbruker både oss selv og jorden.

Dette er ikke tydelig for alle ennå, og det får oss ikke til å skjelve. Det har likevel trengt inn i vårt sinn. Vi forstår allerede at dette er veien til ondskapen, til tross for at vi ikke føler det skikkelig ennå. En følelse er tross alt laget for korreksjon.

Menneskene er forberedt på å diskutere dette problemet, men har ingen idé om hvordan de skal løse det. De har et grunnleggende tilknytningsbånd til metoden, en forståelse av at menneskets natur må endres, men de vet ennå ikke hvordan de skal oppnå dette.

Vi ødelegges av egoismen, vår ”dødsengel”. Den ”tenkende” massen er villig til å si seg enig i dette. Vi er likevel ikke sikre på hvordan de skal endre det ennå eller hvilke fordeler det vil føre med seg. Det er likevel fremdeles en begynnelse.

Fra del 5 av Morgenleksjonen 20/06/2011, ”Matan Torah (The Giving og The Torah)”

Kommentarer / Spørsmål