En ny menneskehet innen 15 år

Om verden gir den riktige oppdragelsen til dagens oppvoksende generasjon, vil vi om 15 til 20 år leve blant nye mennesker, i en ny menneskehet. Det vil være unødvendig å bekymre seg for hva vi skal gjøre med de voksne. Ved å begynne i tre til fire års alderen, vil vi på en metodisk måte kunne oppdra et barn til å tilegne seg en ny oppfattelse og å strebe mot det å gi.

Fram til det første tempelets fall, ble hele nasjonen Israel oppdradd og levde etter denne ideen. Det står skrevet at fra Dan i nord til Beer Sheba i sør, det vil si over hele landet, var det ikke ett eneste barn som ikke visste hva ”i henhold til å få” og ”i henhold til å gi” betydde. På den tid fulgte de metoden som var blitt overlevert fra Abraham da han forlot Babylon.

Vi må gjøre det samme etter hvert, og muligheten blir gitt oss allerede nå. Til slutt vil vi lære barna våre hvordan de skal forholde seg til hverandre, hvordan oppnå samhørighet, være venner, agere sammen og elske.

Under dagens forhold er dette veldig vanskelig fordi barn er resultat av det moderne utdanningssystemet og alle problemene som det medfører. Vi prøver likevel å forklare dem at det å elske andre som seg selv er en universell naturlov. Det finnes ingen måte å komme unna dette på. Du kan yte motstand eller sloss mot det om du vil, men til syvende og sist vil du bare skade deg selv. Historien viser oss hvordan stormakter falt, og at nasjonene som gikk av med seieren endte opp i rennesteinen etterpå.

Blind egoisme tenker at suksess i konkurranse gir fordeler, trofeer og makt: ”Se på meg, jeg er en helt!” Om man i stedet ser nøyere etter, kan man se at denne holdningen ikke lønner seg i det lange løp. Vi er knyttet til naturen, og vi trenger denne gjensidigheten.

Det er derfor vi legger det å elske andre som seg selv inn i den moderne, profesjonelle utdannelsen. For å oppnå dette bruker vi ulike former for å presentere det, slik som leker, sanger, dialoger, debatter og diskusjoner for å lede barnet til en ny oppfattelse av virkeligheten.

Vi befinner oss ved begynnelsen av reisen. La oss håpe at vi i løpet av dette året vil klare å få på plass et internasjonalt utdanningsnettverk som vil kunne veilede alle våre grupper over hele verden. Vi vil lage filmer, bøker og informasjonsbrosjyrer, samarbeide med psykologer og andre spesialister og om noen få år vil vi se hvordan våre barn vil dra nytte av dette.

I dag er det helt nødvendig å utvikle og utvide en sunn oppvekst slik at våre barn ikke vokser opp med jungellovene, og blir menneskehatere slik det er pr i dag. Når de vokser opp vil våre barn lykkes innen områder som vitenskap, yrkesrettede forberedelser, oppførsel og gjennom deres holdning til samfunnet og verden generelt. Det vil bli slik fordi de internt vil være lik skaperen.

Fra første del av Morgenleksjonen 05/10/10, ”What to Look for in the Assembly of Friends”

Kommentarer / Spørsmål