Fellesmarkedets pris

Spørsmål: I dag viser det forente Europa oss et eksempel på at åpenhet og integrasjon ikke er spesielt effektivt. Heller tvert imot, de er faktisk lite effektive. Hva er det som mangler her?

Svar: Leddet som mangler er gjensidig giverkraft. Europeerne har skapt et felles marked, og innen kabbalistisk terminologi er et marked det laveste nivået der mennesker kun kjøper og selger ting. Dette er det europeerne har felles, og dette danner grunnlaget for deres samhold.

Denne samhørigheten er fri for den deltagelsen og det samarbeidet som kabbala snakker om. Dette er kun et ondt og materielt bindeledd på et lavt nivå. Som et resultat av dette vil de avdekke et så enormt hat seg i mellom at det ikke blir til å holde ut, og situasjonen vil true med å utløse en stor eksplosjon.

Det finnes ingen enighet mellom europeerne. De er bare rett og slett redde for at ting vil bli enda verre uten unionen. Europa satset på at de kunne samle seg mot USA, men er dette egentlig grunnlag for en union? Om man i tillegg ser på immigrasjonspolitikken, fremstår Europa som en kropp uten bein.

Virkelig sammenslutning finner sted når man opplever empati på det menneskelige nivået, og når vi har knyttet oss sammen til ett helhetlig system.

Fra del fire av Morgenleksjonen 15/03/2011

Kommentarer / Spørsmål