Den daglige kabbalaleksjonen 16.03.2011

Tema: Å oppnå skaperens storhet gjennom omgivelsene
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “You Will Behold the Secret of Secrets,” Avsnitt 182, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 8, Leksjon 7
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Prinsipper for global utdannelse: #1 Naturen er én og vi motsetter oss den, Leksjon 1
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål