Husmødrenes spirituelle ABC-bok

Spørsmål: Vil det være vanskelig for mennesket å studere vitenskapen kabbala og boken Zohar om man ikke er vant til en vitenskapelig tilnærmingsmåte i utgangspunktet?

Svar: Dette har ingen betydning! Kabbala er et verktøy som alle og enhver kan bruke. En hvilken som helst husmor, uansett om hun kommer fra et sted langt, langt borte, vil også måtte ta i bruk denne vitenskapen til en viss grad for å kunne avdekke roten i sin sjel.

I dag bruker hun tross alt også denne virkeligheten til en viss grad for å kunne sikre nødvendigheter for seg selv, å oppdra sine barn og å leve. Selv for å opprettholde et vanlig familieliv trenger hun en viss grad av samhold med verden, og derfor må hun vite hvordan verden er bygget opp, i det minste på et enkelt nivå.

På samme måte vil hun måtte avdekke det spirituelle livet. Hun har ikke annet valg! Hun vil måtte bøye seg for andre til en viss grad for å kunne oppnå dette livet. Hun må ta imot det korrigerende lyset og tre inn i studiesystemet. Ingen mennesker vil kunne klare å unngå dette.

Fra del to av Morgenleksjonen 15/03/2011, Zohar

Kommentarer / Spørsmål