Den daglige kabbalaleksjonen 15.03.2011

Rabashs skrifter, Dargot HaSulam, “The Matter of Incorporation of the Quality of Judgment with the Quality of Mercy”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Ekev (Because),” “Ten Things to Do in a Meal,” Avsnitt 53, Leksjon 5
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utdrag, Kapittel “Yitro (Jethro),” “You Will Behold the Secret of Secrets,” Avsnitt 176
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 8, Leksjon 8
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Globalisering- Vi lever i en helhetlig verden, Leksjon 2
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål