Snu tankene dine, og du vil se en helt annen verden!

I dag, som følge av jordskjelvene som rammet Japan, ser vi hvordan naturen truer vår eksistens. Vi lever tross alt oppå en gigantisk vulkan som koker dypt nede under jorden, mens vår eksistens finner sted på et tynt lag på jordskorpen.

Fra jordens dyp graver vi etter olje, vann og mineraler, vi bruker grønnsaker og dyr som eksisterer på overflaten som mat og puster inn den atmosfæriske luften. Vi er helt og holdent avhengig av prosessene som skjer på jordskorpen.

I tillegg blir vi påvirket av mange andre faktorer: magnetiske felt, tyngdekraften, alle slags strålinger, hastigheten på jordens rotasjon og så videre. Vi kan ikke en gang forestille oss at den minste endring i noen av disse parametrene kan endre livene våre totalt!

Alle de store naturkatastrofene forårsakes av kreftenes ubalanse, og de skjer som et resultat av at vi handler på feil måte. Hele universet er ett eneste system som omfatter de uorganiske, organiske og bevegelige nivåene i naturen, i tillegg til mennesket. Den største delen av universet består av den uorganiske naturen: Det vil si hele universet, inkludert jorden. Plantene dekker kun jordens overflate, det bevegelige riket tar opp en enda mindre del av dette igjen, og sammenlignet med alt dette utgjør mennesket bare en ørliten del av systemet.

I den spirituelle dimensjonen er det derimot ikke kvantiteten eller massen som tas i betraktning, men kreftenes kvalitet. Derfor kan mennesket, som er på et kvalitativt høyere utviklingsnivå, endre hele universet med bare én tanke. Baal HaSulam skriver at hele det uorganiske nivået tilsvarer én plante, alle plantene tilsvarer ett dyr og alle dyrene tilsvarer ett menneske.

Om mennesket gjør en liten endring i positiv eller negativ retning, vil dette med andre ord endre hele dyreriket. Den organiske verden vil som et resultat av dette gjennomgå enda større endringer igjen, for ikke å snakke om hva som vil skje med den uorganiske naturen. Det er fordi alt skjer i ett enhetlig system!

Derfor må vi endre oss selv og oppnå balanse oss imellom. Først da vil alle disse naturkreftene som er på lavere nivåer enn det menneskelige – hele den bevegelige, organiske og uorganiske verden – oppnå balanse.

Spørsmål: Hvordan kan vi overbevise alle om at verden blir styrt av våre tanker?

Svar: Det er umulig å nå fram ved hjelp av ord. Vi må lede verden til den indre følelsen av at tanken er den mektigste kraften i hele universet, og vi må bevise det samme for oss selv! Om jeg forstår at mine tanker påvirker hele verden, vil jeg da tillate dem å ”følge strømmen”, frie og ukontrollerte? Nei, hvert eneste øyeblikk vil jeg da ha oppmerksomheten min rettet mot hva jeg tenker på, hvor tankene mine går og hva jeg påvirker. Jeg vil hele tiden kontrollere meg selv!

Vi kan ikke bare forklare dette til oss selv eller til resten av verden. Vi kan ikke måle kraften til tankene, og spesielt ikke hvor sterkt de påvirker bestemte hendelser. Vi vil aldri klare å gi verden bevis på at det finnes en sammenheng her. Hvordan skal vi da kunne lede verden mot balanse?

Det finnes kun én løsning: Vi som forstår dette og som studerer kabbala må tiltrekke oss det øvre lyset gjennom oss selv, slik at det kan gi menneskene en bevissthet ”innenfra” når det gjelder det faktum at alt i naturen henger sammen og at nettopp våre ønsker (hjerter) og tanker (sinn) bestemmer verdens tilstand.

Det omsluttende lyset, som på en uhåndgripelig måte påvirker absolutt alle, vil vekke en indre forståelse i menneskene slik at deres tanker og intensjoner påvirker tilstanden til naturens system, der de uorganiske, organiske og bevegelige nivåene i naturen, i tillegg til mennesket og dets intensjon, blir knyttet sammen som én helhet.

Fra leksjon om Shamati 11/03/2011

Kommentarer / Spørsmål