Den daglige kabbalaleksjonen 14.03.2011

Utdrag ihht tema, utvalg: Arvut som vilkår for å ta imot Toraen
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar — Utvalg, Kapittel “Ekev (Because),” “Ten Things to Do in a Meal,” Avsnitt 31, Leksjon 4
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot 3, Del 9, Avsnitt 8, Leksjon 7
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Tema: Globalisering – Vi lever i en helhetlig verden
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål