Gjennom rensende ild

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: Brød bakes med varme (ild). Hvordan symboliserer denne fasen spirituell korreksjon?

Svar: Etter å ha oppnådd rett kombinasjon av ønsket om å få og intensjonen om å gi, setter jeg den inn i dømmekraftens egenskap – Din – kjennetegnet for ild, kjennetegnet for tøff og riktig korreksjon, riktig anvendelse – og så går den gjennom ilden. Mange av korreksjonene i bibelen som blir beskrevet som å gå gjennom ild symboliserer renselse.

Ild er følelsen av Din, renselse av egoet som er igjen. Egoet må koke, varmes opp, brenne, og bare det som blir igjen er mat for mennesker. Det er en av hovedmetodene for korreksjon.

Vi må rense ønskene våre for egoisme, så de står igjen uten noen intensjon om egenvinning, og legge til en intensjon for andre, for kjærlighet og gjensidig sammenkobling med andre. Dersom formen er riktig, går den gjennom ild eller andre tøffe prøvelser, og i denne prosessen blir ønsket med intensjon å gi stabilisert, som vil si at brødet bakes.

(133489)

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book«, 27/11/13

Kommentarer / Spørsmål