Hvordan lære opp et barn?

Spørsmål: Hvordan kan vi lære barna grenenes språk slik at de vil klare å forstå røttene så raskt som mulig?

Svar: Jeg ville ha lest Tanakh (Pentateuch) med barnet og forklart den indre meningen til han. Barn har god hukommelse og fantasi, og de kan lett oversette den overflatiske fortellingen til en intern prosess om du forklarer det for dem.

Deretter ville jeg ha gitt dem muligheten til å gjøre det motsatte, ved å skrive ned det de ser i vår virkelighet fra et internt ståsted, og ved å bruke røttenes språk i stedet for grenenes språk.

Fra del fire av Morgenleksjonen 10/02/2011, “The Essence of the Wisdom of Kabbalah”

Kommentarer / Spørsmål