Morgengry over mørke fjorder

laitman_942   Spørsmål: Hvis jeg ser for meg hele verden i form av ønsker, hvordan forholder  jeg meg  til folk vi møter når vi sprer læren om kabbala?

Svar: Alle disse menneskene er dine ønsker. Hvis du forholder deg til en person på den måten, vil han begynne å føle at dere er i slekt, at du er koblet til ham. Dette fører til en forbindelse mellom dere som knytter ham til systemet på en måte han ikke forstår. Prøv å behandle mennesker på den måten, og du vil se hvordan du nøytraliserer alle handlinger, tanker og planer som de kan ha mot deg.

Spørsmål:  Hva betyr det å forholde seg til andre som til mine egne lyster?

Svar: Det er akkurat som du forholder deg til dine egne ønsker, som kan være svært ubehagelig, føre til at du lider, og du ikke liker dem, men du er tvunget til å leve med dem. Dette er nøyaktig hvordan du bør forholde deg til andre mennesker. Du oppfatter dem som fremmede for å overvinne denne oppfatningen, og for å få kontakt med dem som ett menneske med ett hjerte, slik at den fysiske kroppen ikke vil være en barriere mellom dere.

Det betyr at din tilnærming bør være at du ønsker å føle andre som en del av deg selv. Dette er nøyaktig hvordan vi skal se på verden. Jo mer du lengter etter tilkobling, desto mer begynner du å føle hjelpen innenfra deg som om noe forandrer seg. Dette er lysets handling. Du føler ikke selve lysstrålen, men du føler endringene. Som det står skrevet: «Ved dine handlinger kjenner vi deg.» Du må be og kreve at dine ønsker knytter seg sammen til ett ønske, selv om dine ønsker i utgangspunktet er forskjellige.

Hver del i Malchut er forskjellig fra de andre delene, og knusingen understreker dette. Derfor, når de knuste delene som er løsrevet fra hverandre kobler seg til, når de en intensitet som er 620 ganger sterkere. Skillet de tidligere følte skjerper nå lysten, og vi vender tilbake til en tilstand av ett menneske i ett hjerte, og intensiteten av hat mellom oss styrker forbindelsen mellom oss.

Tenk deg at du bor i New York og jeg bor i Israel. Alt ville være fint, og vi ville være gode venner før vi kom nærmere og begynte å bo sammen på ett rom. Hvor vanskelig vil det være å forbli gode venner nå når vi bor sammen og føler konstant friksjon mellom oss?

Avstanden som tidligere skjulte forskjellene mellom oss må nå bli kontakten mellom oss. Dette er vårt arbeid. Hat – Sinai-berget – Farao – står mellom oss, og vi forvandler dem til en forbindelse som er 620 ganger sterkere enn den vi følte før.

Det handler ikke om selve tilkoblingen, men om å kjenne skaperen. Lyset som penetrerte ønskene, som sjøvann som fylte dalene mellom fjellene og dannet fjorder, forårsaket løsrivelse og hat. Lyset er kommet, men vi tok imot det for å få, så det forstørret våre mottakere 620 ganger og brakte hat og atskillelse med seg, fylte alle hull mellom ønskene som før ikke føltes.

Lyset gir oss følelsen av atskillelse i alle våre ønsker. Jeg er ikke enig med deg på noen måte, min mening er motsatt fra din angående en ting, og slik er det med alt annet også. Nå kan vi rette opp dette hatet. Hat er lysets bakside; Det er ikke en mottaker.  Hvis jeg jobber med dette hatet og forvandler det til kjærlighet, oppdager jeg hva lyset er, dets egenskap, og hva det betyr. Slik oppdager jeg skaperen.

Ønsket om å motta ble laget på en måte som ikke kan endres. Alt vårt arbeid er med følgene av lyset, med knusingen som det medførte. Når jeg oppdager min egoisme, hatet,  avvisningene, som har spirituell tilhørighet; oppdager jeg lysets bakside, dets motsatthet. I stedet for lyset, oppdager jeg Orta (mørke, natt).

Slik oppnår jeg selv lysets egenskaper og blir et lysets menneske. Lyset trengte inn i mottakerønsket da det knustes. Det er det samme lyset, men vi føler det som mørket, atskillelse og hat.

[131417]
Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen 31/3/14, The Zohar

 

Kommentarer / Spørsmål