Det finnes ingen utvikling uten kvinner

Hos kvinner blir alt vurdert i den grad de ønsker å være sammen, støtte og omslutte den mannlige delen. Kvinner må presse mennene. Det ligger i deres karakter. De må bare bruke dette på en helt korrekt måte, uten å være flaue. Kvinner er avhengige av mennene i gruppen, og den er avhengig av dem. Mennenes gruppe vil ikke bevege seg framover uten kvinner.

Den kvinnelige tilbøyeligheten er den viktigste, mens den andre tilbøyeligheten er underordnet. Det er slik hele naturen er skapt. Om det ikke fantes kvinner, ville menn ha tilbrakt hele sitt liv med å spille fotball. Den kvinnelige tilbøyeligheten tvinger dem til å skape en familie, å jobbe, å komme hjem og utføre noe. Alt dette er det kvinnelige ønsket, ikke det mannlige. Mannen har ikke noe av dette. Han er som et barn hele sitt liv.

Det er derfor kvinnene må organisere seg på riktig måte, og legge press og innflytelse på mennene. Mennene må forstå dette. Vi er voksne og vi må bruke vår natur, både den kvinnelige og den mannlige, for å kunne nå målet. Målet blir oppnådd i fellesskap. Det er som fødselen til et nytt barn som tilhører begge parter.

Derfor må dere se alvorlig på dette i fellesskap. Det er ingen tilfeldighet at vi ble skapt nettopp på denne måten. Vi ser på alt som tilfeldige handlinger, men egentlig må vi samle alt inni oss så mye som mulig og kombinere dette på riktig måte. Da vil vi oppnå et ønske som skaperen vil avdekkes innenfor. Ingenting kan gjøres her uten den kvinnelige tilbøyeligheten.

Denne verden består av 60 % kvinner, og de utgjør den mest stabile halvdelen i verden. Gruppen er på samme måte helt ustabil uten den kvinnelige delen. En sterk kvinnegruppe er en garanti for en stabil mannlig del. Den er mer stabil. Ved å handle riktig, vil den bli mykere og ta av for alle problemene, all vinglingen, i vårt fellesskap.

Kvinner må forstå dette og klart utføre sin funksjon. Menn må forstå dette også, og gi kvinner passende muligheter og i tillegg verdsette dem. Uten dette vil de ikke oppnå noen ting. Den mannlige delen vil automatisk ”slå feil” uten den kvinnelige delen. Tilstedeværelsen til kvinnene undertrykker alle gnisningene.

Selv Abraham fikk høre ”Hør på det Sara har å si deg”. Det kvinnelige grunnlaget i utviklingen er i utgangspunktet det viktigste. Hele ønsket som vi må korrigere er det kvinnelige ønsket, som blir uttrykt gjennom kvinnene. Derfor må dere organisere dere på riktig måte. Der det er en sterk kvinnelig del, vil dere garantert lykkes i stor grad.

Fra leksjonen i Moskva 16/01/2011, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål