Usunne mutasjoner av egoisme

Spørsmål: Hva er roten til menneskets psykologiske og fysiske sykdommer? Hvordan kan et menneske som ikke studerer kabbala påvirke disse prosessene? Kan du anbefale noen handlinger man kan utføre for å løse disse problemene?

Svar: Roten til alle sykdommer er egoismens mutasjon på grunn av en uriktig eller ufullstendig kombinasjon av egoistiske egenskaper inni oss. Hver og en av oss består av 613 hovedsaklig egoistiske ønsker. Deres ukorrekte kombinasjoner med hverandre skaper feil som er årsaken til psykologiske og andre sykdommer på det uorganiske, organiske og bevegelige nivået i naturen til mennesket. Det vil si at våre sykdommer også blir delt inn i disse fire nivåene.

Kabbala er ikke et verktøy for å forbedre noe spesifikt i denne verden. Om du studerer og utvikler deg langs veien i henhold til roten til din sjel, nøyaktig fra det punktet i virkeligheten der du befinner deg nå til det punktet i den øvre virkeligheten som du må oppnå, vil du likevel tre inn i tilstander som vil endre din skjebne. Bare du selv kan personlig påvirke dette, og ingen andre.

Dette er ikke magi, hypnose eller annen påvirkning av andre. Ingenting av dette eksisterer i det hele tatt! Mennesket endrer seg kun når han endrer seg selv. Ved å studere kabbala, kan du endre deg selv og det finnes ingen annen metode. Jeg har for eksempel både barn og barnebarn, men jeg kan ikke påvirke dem på noen som helst måte. Alt jeg oppnår er det jeg har oppnådd selv. Det som skjer inni meg skjer kun i meg, og det samme gjelder for alle mennesker.

Fra leksjon i Moskva 16/01/2011

Kommentarer / Spørsmål