Var Albert Einstein en kabbalist?

thumbs_Laitman_083Spørsmål: Hva er din oppfattelse av Albert Einstein, var han en stor fysiker, en filosof, eller kanskje en kabbalist?

Svar: Jeg vil si at Einstein på en eller annen måte var en kabbalist, og det er derfor han introduserte relativitetkonseptet, mer nøyaktig, relativiteten til observatøren, en person og dermed introduserte det inn i vitenskapen, til verden, relativitetkonseptet i forhold til vår oppfattelse, kunnskap og liv.

Alt avhenger av den som observerer utifra hans eller hennes egenskaper- og dette er nøyaktig den kabbalistiske evalueringen av mennesket over personen selv, med tanke på det absolutte, Skaperen, egenskapen av total kommunikasjon (Å gi kjærlighet), alle de motsatte deler, og naturens egenskaper.

Og dessuten, alt vi oppfatter er oppfattet av en person, i forhold til personen og som om det som eksisterer på utsiden av en person ikke betyr noe. Kabbalas visdom snakker om hva vi erverver, og spesielt, er det vitenskapen og fundamentet til alle vitenskaper.

Kommentarer / Spørsmål