Inlägg i kategori 'Økonomi'

Kabbalah og konsumøkonomien,(del 4)

Penger dekker over egoistiske drivkrefter

Spørsmål: På hebraisk er penger “kesef.” Hva betyr dette sett fra et kabbalistisk synspunkt?

Svar: Penger (kesef) kommer av ordet kisufa, som betyr dekke. Vi kan si at ved hjelp av det kan man dekke alle sine omkostninger, alt man vil ha. Med andre ord er dette et dekke over egoistiske ønsker.

Om man virkelig tilegner seg det konseptet kesef innebærer, det vil si det som dekker, skjermer (Masach), da vil han begynne å reise seg over seg selv. I stedet for materielle tilfredsstillelser vil han føle en høyere tilfredsstillelse som er det følgende stadium.

Vår egoisme trenger dekning. Man dekker den enten ved å gi den alt den vil ha, eller du dekker den ved å stoppe den på et bestemt normalt stadium, og begynne å arbeide over dette.

Spørsmål: I vår verden er penger et verdimål: de viser hvor mye noe er verdt, enten det gjelder tid eller ting. Spirituelt sett kan jeg måles etter hvor sterk skjermen min er, det er en anti-egoistisk tilstand. Kan å dekke glede, egentlig å ikke nyte for min egen skyld, men for andres skyld, eller for Skaperen, kan det kalles penger, kesef?

Svar: Tross alt gjør du det for å nå målet. Du mer enn bare å gi til noen ved å gi til et godt formål. Du har et mål, og det er for å nå det t du gir, for å komme opp på følgende utviklingstrinn. Selv om denne handlingen er anti-egoistisk, så har den til hensikt å nå dette målet.

Man kan spørre: “Hvorfor er dette anti-egoistisk? Egentlig erstatter jeg det bare ett ønske med et annet.” La oss si at jeg gir hundre millioner og for det vil jeg ha en eller annen spirituell oppfyllelse. Her må vi også forstå hvordan vi gir for å få spirituell tilfredsstillelse og hvordan jeg setter noe i stedet for noe annet.

Fra KabTV’s “Fundamentals of Kabbalah” 1/3/19

En krise er fødselen til den nye menneskeheten

thumbs_laitman_426I nyhetene (of two minds.com): “Korrespondent Bart D. (Australia) dekker hele den globale økonomien med to ord: Deponi økonomi. Ting blir produsert, energi forbrukes til å sende det et sted, konsumenter kjøper det og kort tid etter ender det opp som søppel på et deponi. “Dette er selvfølgelig definisjonen på “økonomisk vekst”: søppel, ineffektivitet, ødeleggelser av miljøet – ikke noe av dette betyr noe. Bare to ting betyr noe: maksimere “vekst” med alle nødvendige midler og maksimere overskudd med alle nødvendige midler.”

“Deponi økonomien omgir nå hele planeten. Den virvlende spiral av plastsøppel på størrelse med Texas mellom Hawaii og California: er bare et beskjedent eksempel på den søppelfyllingen planeten har blitt, som “vekst” og overskudd genererer som et biprodukt.”

“Planetens hav er en stor søppelfylling. Alt fra vannflasker i plast til overgitte fiskegarn, stråling, kontainere som faller av skip som flyter rundt selv på de mest avsidesliggende havområder. Sjøfugler som bygger reder på avsidesliggende øyer dør av sult når magen fylles med plastbiter fra “permanent vekst”…..”

“Den Keynesian cargo cult, som styrer den globale økonomien elsker “deponi økonomien” fordi det betyr mer vekst. De bryr seg ikke om det forurenser havet, elver og landområder, eller den store sløsingen med energi, råvarer og arbeidskraft som kommer fra den globale produksjonen og distribusjonen av ubrukelige produkter: hvis det gir vekst, er det bra i Keynesian cargo cults snevre syn.”

Min kommentar: Den eneste løsningen på alle problemer som fører menneskeheten til utslettelse er å endre menneskets natur, noe som bør skje som følge av naturens plan. En krise er fødselen til vår fremtidige tilstand, som vi ikke oppnår ved å forandre verden rundt oss, men ved å forandre oss selv, ved å forandre vår natur fra egoistisk til altruistisk.

For pengers skyld

thumbs_Laitman_631_4Spørsmål: Finnes den en grense for hvor mye ondt en person er villig til å gjøre for penger?

Svar: Nei, fordi penger er det samme som den generelle tilfredsstillelsen av et begjær og en person er i stand til å gjøre hva som helst for å oppfylle sine egoistiske begjær.

En person er villig til å brenne ned hele verden for penger. Selv om begjæret er lite, er det hele verden for ham.

Spørsmål: Hvordan påvirker penger en persons spirituelle framgang hvis det er det samme som personens totale begjær? Hvor mye penger trenger man for å utvikles spirituelt?

Svar: Vi behøver en sum vi kan leve for uten at vi trenger å tenke på våre primærbehov.

Fra kabbala leksjon på Russisk  4/3/16

Eliten og massene

thumbs_laitman_571_03Kommentar: James Traub, medlem av det Amerikanske Council of Foreign Relations (CFR), uteksaminert ved Harvard og medlem av en av de rikeste familier i Amerika, skrev en artikkel med tittelen “Det er på tide at eliten står opp mot de ignorante massene” (Financial Policy). I den påstår ham, “Brexit har forårsaket vår tids største splittelse. Det handler ikke om venstre mot høyere; det handler om de tilregnelige mot de meningsløst sinte.”  For å støtte dette synet, siterer han: “Brexit valget var den totale avvisingen av bankfolk og økonomer og vestlige statsledere som advarte mot faren med et splittet EU”. Han hevder at “Det ekstreme har blitt vanlig”. Og at “Dagens borgeropprør – i USA, Storbritannia og Europa – kan snu om på politikken som ikke noe annet har gjort i min livstid”

Svar: Mange er i dag uutdannet, fattige og arbeidsledige, men hvem er ansvarlig for det? Er det ikke eliten? Hvem kontrollerer de rette knapper, kabler og koblinger? Er det massene? Hvem vrir og manipulerer dem? Selvfølgelig er det eliten sammen med politiet, militæret, media, journalister, tv og radio. Derfor er den kommende krigen en krig som utspiller seg mellom eliten og deres eget folk.

I det siste har vi vært vitne til et stadig økende skille mellom eliten og massene, fordi middelklassen har blitt totalt utslettet og det er ikke noen igjen av den. Massene blir stadig fattigere mens eliten blir stadig rikere med en helt unødvendig velstand. Men egoismen sier til dem grip fatt i, ta og utnytt massene. Resultatet er at 90% av folket faller og 10% stiger voldsomt. Hvordan vil dette ende? Der vanskelig å si og skremmende å tenke på, fordi egoismen oppfordrer dem til ødelegge massene, for å etterlate 15-20% av befolkningen til å serve eliten. Og alle de andre, på linje med fascist teorien, vil ødelegges fordi i dag vil verden dras mot fascisme.

Spørsmål: Har de en metode for å utslette folk?

Svar: De har alt. De utvikler en unisex tilnærming, dermed synker fødselsraten. De minsker folks ønske etter å ha en familie gjennom å annonsere i media. Vi vil snart se de store ødeleggelsene som moderne medisiner skaper og hva som skjer med helsevesenet, med narkotika og alle deler av livet vårt.

Det viktigste for eliten er å frata massene et aktivt liv og skape en gradvis forsvinning for å fjerne alle “ekstra” munner som må mates i verden. Det gjøres en seriøs innsats i den retningen. Jeg tror at de vil legge til biologiske faktorer som har blitt spesielt utviklet i form av forskjellige bakterier. Vi har igjen å se en viss sykdom som ikke har noe vaksine. Det blir gjort gradvis, men det begynner å virke og vi vil se at under en generasjon vil menneskeheten bli redusert med to eller tre milliarder mennesker.

Spørsmål: Hva er din mening om hva som skjer?

Svar: Det er mange muligheter, en er lidelsens vei og den andre veien er med generell forenlighet: både med eliten og massene.

Vegen med forenlighet er bare mulig hvis vi med hjelp av den øvre kraft klarer å overbevise de fleste mennesker i verden at vi må se den blindgaten alle andre metoder fører oss inn i. Lidelsens veg viser seg i forskjellige former, som fascisme eller en verdenskrig og på samme tid, borgerkrig og generelt hat. Videre vil eliten lede immigranter til Europa gjennom media kanaler eller på andre måter – de vet hvordan de skal gjøre det – og så sette dem opp mot lokalbefolkningen. Slik at noen millioner immigranter vil utslette Europa. Så vil det ikke være noe problem med å kvitte seg med immigrantene. Vi skal bli vitne til veldig interessante hendelser.

Det nye livet til gamle dollar

thumbs_laitman_228Kommentar: Den amerikanske sentralbanken har implementert et nytt system for å behandle dollarsteddeler som er tatt ut av sirkulasjon.

Tidligere ble utgåtte dollarsedler sendt på fyllinga, men et nytt gjenvinningssystem har i det seineste blitt utviklet, der pengene blir omdannet til jord. Produktet selges til bønder slik at de kan få tre, frukt og grønnsaker til å vokse i denne jorden.

Svar: Det er en god ide å gjøre penger om til gjødsel. På denne måten er det i hvert fall en slags bruk for dollarseddelen.

Kommentar: Vil de ellers være utførelsen av det onde?

Svar: Penger i seg selv er ikke ondt. Det er den naturlige tilsvaret til vår mentale, fysiske og moralistiske innsats. Du må betale for alt, for å måle alt eller å bytte produkter eller tjenester. Det er som å bytte flere liter med melk til en maskin eller til et stykke kjøtt eller for en leksjon.

Dette er grunnen til at penger ble oppfunnet, som et generelt tilsvar til produkter. Før i tiden brukte mennesker salt, sauer eller gylden sand isteden for penger. Men det var ikke et tydelig tilsvar og kunne ikke bestå utviklingen.

Det hebraiske ordet for penger er “Kesef”, som kommer fra roten “Kissufim” eller en skjerm, Masach, og det symboliserer tildekningen av våre egoistiske ønsker av en skjerm. Derfor er vi i stand til å betale for å oppfylle våre behov.

Men når penger blir ubrukelige, kan vi bruke de på et annet nivå. Derfor stammer penger fra det tilsvarende generelle nivået til jordens nivå, slik at det til slutt vil noe gro ut fra det.

Hvorfor lykkes jeg ikke i å tjene mer penger?

thumbs_laitman_628_4Spørsmål: Hvorfor er det slik at uansett hvor mye jeg prøver å tjene penger, lykkes jeg ikke?

Svar: Det betyr at du ikke behøver mer. Det virker på deg at, hvis du hadde mer penger, ville du bruke dem mer effektivt til dine behov og til de som er nær deg, og for øyeblikket er det ikke tilstrekkelig for å dekke dine nødvendigheter.

Hvis du trenger pengene til spirituell utvikling, vil du få det. Prøv å gjør en større innsats i den spirituelle utviklingen, det krever ikke penger og du vil se hvordan alt vil begynne å forandre seg.

Japan: Roboter erstatter bønder

Laitman_405Spørsmål: Verden nærmer seg mer og mer robotisering (mennesker blir erstattet av roboter). I Japan, for eksempel, har roboter begynt å erstatte bønder, og mot slutten av 2016 planlegger de å bygge en robotfram. Det er interessant å se at en nylig holdt japansk litteraturkonkurranse avsluttet med en novelle som var skrevet av en robot. Slik at roboter gradvis erstatter mennesket.

Svar: Det er mulig og erstatte mennesker i alt, bortsett fra spirituelt arbeide.   

Et punkt i hjerte finnes i hver og en av oss. Dette er et spirituelt punkt, en kobling med Skaperen, eller vår likhet med Ham. Dette punktet i hjertet kan ikke skapes kunstig fordi denne egenskapen blir gitt en levende person, en biologisk skapning og vi kan ikke overføre og implantere dette i en robot. Så, vi bør ikke bekymre oss for det arbeidet vi mister til roboter.

Vi må gjøre det mennesker må gjøre: utvikle dette evige punktet inne i oss, til det punkt av total likhet med Skaperen. Likheten som utvikles i oss er det som kalles Adam (Menneske). Alt annet er en kropp i dyreriket, ikke på nivå med Adam. Roboter ble skapt for å presse oss mot dette arbeidet.

Spørsmål: Hva betyr “å bli lik Skaperen”?

Svar: Å bli lik Skaperen er å utvikle det interne og skjulte begjæret i oss som trekker oss mot enhet, vennskap, gjensidig hjelp og kobling til den gjensidige sammenslåingen av alle, til et enkelt bilde kalt Adam, fra ordet “Domeh” (lik Skaperen). Det er opp til enhver person, hele menneskeheten, å nå denne tilstanden.

Vi kan gjøre dette. Til dette finnes det unike krefter i naturen. Kabbalas visdom snakker som dette og hjelper å oppdage og bruke det, slik at vi vil bli lik Skaperen.

Framtiden for menneskeheten er et samfunn der alt fysisk arbeide vil utføres av roboter og maskiner, mens mennesker vil være involvert med spirituelt arbeide. Dette er det menneskelige nivå.

«Panama Papers» skandalen

thumbs_laitman_263Spørsmål: Over elleve millioner konfidensielle finansdokumenter ble lekket fra et advokatbyrå i Panama . Det viser seg at gjennom dette firmaet har forretningsmenn, politikere og milliardærer unngått skatt. Blant dem var 72 forhenværende og nåværende regjeringsledere. Rundt seks hundre israelske firmaer og 850 israelere var involvert i disse intrigene. Tror du de vil bli tiltalt?

Svar: Jeg kan ikke forestille meg hvem som skal tiltale dem? Uansett hva som skjer, de menneskene som leder denne verden, banksjefer og regjeringsjefer, har stengt hovedkontorer som er offentlig registret på navnet på sine barn og barnebarn, og ingen ting kan gjøres med det. Det  er umulig å undergrave dem. De vil sette noen få mindre offisielle i sitt sted, som plutselig vil bli skjøvet til side og fjernet fra sine stillinger, og de stikke av med pengene.

Kommentar: Vi har fortsatt en president og en forhenværende minister i Israel som blir anklaget .

Svar: Enda har det ikke vært en full fusjon mellom oligarker og regjering i Israel, hvor man dekker hverandre. Og selv om du er min politiske eller økonomiske rådgiver, har vi fortsatt en privat avtale at i disse områdene, vil jeg ikke blande meg og det vil ikke du heller. Dette er ikke innarbeidet i Israel enda, så innenfor dette landet med mange skandaler vil dette gradvis passere.

Når jeg kom til Israel for 40 år siden, var det ikke mulig å tenke på å bestikke noen. Men i de siste 40 årene har vi blitt som resten av verden. Som et resultat, vil det blant annet få verden til å innse at vi må kvitte oss med egoismen, heve oss over den. 60% eller 70% av de vi tjener går inn i en svart boks og forsvinner ned et hull, som ikke gir noen fordeler!

Hvis vi bare viste: hvor mye menneskeheten tjener, hvor mye som blir brukt fordelaktig og hvor mye som gjør skade, vil vi finne ut at 90% er skadelig!

Spørsmål: Har penger en spirituell rot?

Svar: Penger dekker begjær. Hvis jeg kan jobbe med mine begjær på rett måte, det vil si at jeg bruker de til gode handlinger, da vil dette begjæret dekkes av en skjerm kalt “penger” (Kesef), lengten (Kisuf). “Grenen” av denne karakteristiske verden er penger. Gull er et skadelig metall, som symboliserer grådighet, en søken etter overskudd, ren egoisme. Gull er Malchut, (sløv) penger er Bina.

Spørsmål: Vil denne grådigheten ødelegge menneskeheten?

Svar: Til slutt vil det føre til gjenkjennelsen av det onde og menneskeheten må kvitte seg med det.

Spørsmål: Betyr dette at de som styrer verden ikke kan straffes? Er den noen form for straff for dem?

Svar: Det kan ikke være noen straff. Vi jobber i et enkelt egoistisk system og de høyt oppe i systemet, kan gjøre hva de vil. Selv om noen andre skulle ta over den plassen, vil det fortsatt forbli det samme.

Spørsmål: Betyr dette at det ikke er noen vei ut av denne situasjonen?

Svar: Den eneste veien ut er gjennom utdanning, obligatorisk utdanning for alle ledere.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 4/4/16

Er løsningen på krisen omdisponering av velstand?

thumbs_Laitman_182_02I nyhetene (inosmi.ru): “Verden var ikke forberedt på den økonomiske krisen, der mange mennesker mistet jobbene sine. Under disse forhold, bryter flyktnings krisen ut….”

“Den pågående krisen – dette er ikke en konfrontasjon mellom stater. Den pågående krisen – hvor det internasjonale samfunnet ikke kan holde sammen mot faren som kommer fra trusler som terrorisme og klimaforandringer. Som et resultat av kapitalismen, når en person i dag ikke har kontroll over pengene, øker avstanden mellom rik og fattig. Jeg tror at politikere ikke burde strebe etter å sikre vekst, men i omfordeling av velstand.”

Min kommentar: Omdisponering av velstanden alene, løser ikke krisen. I følge behovpyramiden, er det viktigste for en person: “mat, sex og familie.” Men det er umulig å sørge for at mennesker kun får det som vil gi dem vestland, fortjeneste og tilfredsstillelse av sine behov.

Terror er ideologisk og derfor er ikke penger ødelagt. En tvunget omfordeling av velstanden betyr en revolusjon, borgerkrig. Politikerne er opptatt med å omfordele velstanden, mens det i motsatte retning viser seg at 1% av befolkningen sitter på nesten all velstanden i verden

Så det gjenstår ingen løsning, bortsett fra å utdanne personen på nytt.. Selv så paradoksalt det virker, er det nødvendig å endre mennesket. Det finnes ingen annen måte! Bare i denne modusen er det mulig å løse alle problemer i verden.

Det framtidige supermarkedet

thumbs_Laitman_506_1Kommentar: I Danmark kaster man hvert årover 700 tonn med mat. Nå, for første gangen i historien, har det åpnet en ny type supermarked i København som selger matavfall: Mat utgått på dato, eller ødelagte innpakninger til en pris som er 30% – 50% lavere enn vanlig pris. Folk sier at dette er verdens framtid.

Svar: I hovedsak er alt vi forbruker i dag så syntetisk, lagd av plastikk, papir og tre, det er derfor uklart hvordan de kan ha en best før dato.

Du kan legge til noe i et produkt og ikke sette på en best før dato i det hele tatt, åpne en eske eller hermetikkboks noen år senere, og det holder seg like godt. Det vil ikke engang være bakterier eller virus i der fordi produktet er uspiselig for dem. Det er spiselig for mennesker, men ikke for dem. Jeg er sikker på at hvis vi ga dyr den maten vi spiser, vil de ikke røre halvparten.

Spørsmål: Tror du at disse supermarkedene vil vare lenge? Om ikke så lenge vil ikke disse produktene ha noen utløpsdato.

Svar: Jeg tror ikke disse supermarkedene har en framtid. Vi vil sannsynligvis “seire over” det menneskelige sinn og lagre alt uten noen best før dato. Hvis vi tar tomater, som engang ble dyrket under normale forhold, og tomater under dagens forhold, ville ikke fortidens tomater engang nådd supermarkedet, mens dagens tomater ligger i hylla i en måned og ingen ting skjer med dem. Så denne idéen er ikke lenger relevant i dag.

Spørsmål: Er systemet for å ta i bruk dette overskuddet relevant?

Svar: Selvfølgelig, for selv om det ikke finnes noen naturlige elementer i maten vår mer og det er konserveringsmidler og andre forskjellige tilsetningsstoffer, er vi fortsatt i live. Så hva betyr det egentlig hva maten vår inneholder eller ikke. Vi ser at mennesker lever av det og det er nok. I fortiden levde folk til de var 40 år og i dag lever de til de er 80.

Spørsmål: Hvordan ser du det fra et kabbalistisk perspektiv?

Svar: Jeg snakker fra det perspektivet, fordi hvis kroppen vår kan fordøye alt dette i dag og eksistere, finnes det ikke noe grunn til å klage og forlange det vi hadde for 40 år siden. 40 år siden hadde vi ikke de medisiner vi har i dag, og mennesker levde til de var 40. Mens i dag svelger de piller og lever til de er 80.

Det er det samme med maten vår. Før hentet vi friske tomater direkte fra hagen til tallerken fordi den ville allerede begynt å råtne den neste dagen. Mens i dag ser tomatene vakre ut selv etter en måned, de blir transportert med fly til land over hele verden. Det er ikke noe vi kan gjøre her, dette er vår utvikling.

Fra KabTV’s “Nyheter med Michael Laitman” 2/28/16