1% født til Rikdom, 99% født til Glede

Forandringer kan kun skje fra bunnen og oppover, de sterkeste i denne verden vil aldri forandre seg – de har bygget et slikt system der de ikke kan gjøre noen innrømmelser. Jo mer verden gjør fremskritt, dess mer nådeløst vil de kjempe for sine egne goder. Den sterke vil vokse seg sterkere og fattigdom vil spre seg. Gapet mellom fattig og rik vil bare bli større og større.

Selv i dag kan vi se at middelklassen gradvis blir borte. Vi trodde tidligere at middelklassen ville være grunnlaget for fremtidens samfunn, men dette stemmer ikke og vil aldri skje. Tvert imot vil middelklassen bli fattige, og kun en liten del av menneskeheten på toppen av pyramiden vil være rike. Resten av menneskeheten vil befinne seg på randen av fattigdom.

Så de som befinner seg på toppen vil ikke høre noe. De vil oppføre seg hensynsløst og det øvre forsynet presser dem til dette. De vil kjempe til døden for hver krone som om det var viktig for dem. Dette er et åndelig prinsipp, ikke et spørsmål om penger.

Det vil oppstå en forferdelig krig mellom den delen av menneskeheten som sitter med rikdom og makt, og flertallet som lever i fattigdom. Det er kun mulig å snu denne situsjonen med samhold og enhet mellom alle de fattige, ikke mot de rike, men i en forbindelse hvor de fattige gjensidig støtter hverandre og gjennom dette oppnår fred og balanse.

De bør ikke forenes for å kjempe mot 1% som er på topp. Disse 1% vil krympe til en liten dimensjon, til et begrenset antall mennesker. Løsningen ligger ikke i krig da dette kun er et skall, urenhetens kraft. Løsningen ligger i å tiltrekke seg samholdsstyrke, skaperens kraft. Han vil kjempe mot Farao og alle de andre fiendene.

Det sies: “En helt reddes ikke av sin store styrke” ( Salme 33, 16). Så vi burde ikke stole blindt på dette. Det er takket være forbindelsen mellom oss at vi vil kunne korrigere alt. Vi trenger heller ikke å kjempe for disse forandringene. Vi vil organisere et vidunderlig gledesfyllt liv fra de smulene vi har. Vi vil ikke ha mye, det vil kun være tilstrekkelig for enhvers grunnleggende behov. Men dette vil være nok da alle andre behov vil bli dekket av den generelle stemningen blant folket i dette samfunnet.

I det øyeblikket styrken i forbindelse og samhold begynner å kontrollere de 99%, massene, vil de resterende 1% miste sin makt og evne til å styre. Alle de 99%, 7 milliarder mennnesker, vil kunne organisere et normalt liv ved å sørge for at alle får dekket sine grunnleggende behov, mens de spirituelle kreftene som dveler i dem fyller alle deres andre behov. Dette betyr at den animalske kroppen vil motta det den trenger, og sjelen vil motta sitt. Dette vil være nok for en person til å leve et lykkelig liv.

Fra «Samtale om Helhetlig Utdannelse» 29.06.12

Kommentarer / Spørsmål