125 nivåer med kjærlighet og hat

Spørsmål: Hva skjer når vi er ferdig med alle korreksjonene, når vi har oppnådd alle de 125 nivåene? Er det da en ny prosess som begynner?

Svar: Det vil vi få se med det samme vi har løftet oss opp til den siste korreksjonen. Akkurat nå forstår vi ikke en gang hva det første spirituelle nivået er for noe. Så motsatt er den spirituelle virkeligheten fra den fysiske verden. Som det står skrevet: «Jeg så en motsatt verden.»

Vi har ikke fantasi til å se for oss hva som venter oss etter alle de spirituelle nivåene, når vi har oppnådd den siste korreksjonen. Der vil vi få oppfattelsesverktøy som er fullstendig annerledes, ikke bare noe som er større enn det vi opplever nå om man forsøker å sammenligne det.

Det er akkurat som vi i dag ikke er stand til å snakke om den helhetlige verden, der jeg vil tenke på alle andre og kun oppfatte alle sammen. Akkurat nå vet vi ikke hva dette er. Vi kan ikke se for oss at vi vil se hele verden som én enslig organisme.

Jeg vil automatisk oppleve hver tanke, hver bønn og hvert ønske inni meg som mitt eget fordi «jeg» vil være «elsk din neste som deg selv». Det vil være som om alle var inni meg.

Er de inni meg nå i virkeligheten? Nei, det er de ikke. Jeg føler en avstand på 125 nivåer av hat mellom oss. Så mektig er hatet som vi avdekker, som det står skrevet: «Han som er større enn sin venn, hans ønske er større enn hans.»

Hvorfor tar Kelim Igulim (sirkulære beholdere) opp så mye plass? Det er på grunn av graden av hat. Hele plassen er hatet som vil bli avdekket, og jeg må fylle det med kjærlighet over dette hatet.

Hatet blåser opp sfærene og holder dem atskilt på utsiden av («utenfor») det sentrale punktet. Nå må jeg komprimere dem tilbake på innsiden («inni») ved hjelp av min kjærlighet, men jeg gjør dette over deres avstand. Jeg ønsker å bringe min neste nærmere, og jeg gjør det. Jeg føler det som om han er nær meg, som om han var inni meg, men alt dette skjer «som om» det skjer over hele avstanden som forblir mellom oss.

Jeg bare forkorter denne avstanden, men jeg utsletter den ikke. Dybden av ønsket, Aviut (tykkelse), ødelegges ikke, og på grunn av dette får jeg enorme sfærer i stedet for et bittelite punkt, som vokser ut fra dette hatet som distanserer alle våre punkter fra hverandre.

Fra del fire av Den daglige kabbalaleksjonen 10/08/2011, Preface to the Wisdom of Kabbalah

Kommentarer / Spørsmål