Vær tålmodig, alt vil klarne opp av seg selv

Spørsmål: Hva mottar en person fra åpenbarelsen av skaperen?

Svar: Ved å avsløre skaperen oppnår en person den øvre styrken som opererer i hele skapelsen. Gjennom dette blir alt tydelig og forstått. Han ser hele virkeligheten som ikke har noen begynnelse eller slutt, men kun én fast tilstand. Denne tilstanden forklarer alt til en person. Han oppnår den øvre dimensjonen og har ingen flere spørsmål.

Han befinner seg over tid, bevegelse og sted. Det finnes ingen divisjon mellom fortid, nåtid og fremtid: dette er virkeligheten som befinner seg på utsiden av vår fysiske kropp. Vår kropp lever hvis det finnes en puls og den oppfatter virkeligheten ved å føle seg selv i tid, som betyr i fortid, nåtid og fremtid. Men når vi trer ut av vår kropps grenser, vil alt forsvinne. Da finner vi oss selv i den samme tilstand som skaperen.

Nå spør du «Så hva blir det neste?» Men det finnes ikke slike spørsmål da alle våre spørsmål stammer fra en mangel, fra ønsket om å motta som vi ønsker å oppfylle. Men når vi befinner oss innlemmet i ønsket om å gi/skjenke, vil alle spørsmål forsvinne. Vi smelter sammen med den ene unike kraften. Vi er nødt til å føle det, og dette vil gi deg svar på alle spørsmålene dine som ikke kan uttrykkes i ord.

Da jeg kom inn i den åndelig følelsen, besvarte det alle mine spørsmål. Dette spørsmålet stammer ikke fra nysgjerrighet, men fra god vilje. Du vil oppdage spiritualitet og du vil se alt. Det står skrevet «Smak og se at skaperen er god.» Før vi smaker denne følelsen, kan vi ikke se Ham og det er umulig å forklare det. Når vi tilregner oss Ham, vil alt klarne opp av seg selv.
Fra kongressen i New Jersey 5/10/13, Leksjon 1

 

 

 

Kommentarer / Spørsmål