Holocaust forandret genene til genrasjoner av jøder

thumbs_Laitman_414 (1)I nyhetene (Max-Planck-Geselleschaft): “Et internasjonalt team ledet av Rachel Yehuda, professor ved Mount Sinai sykehuset i New York, og molekylær analytiker Elisabeth Binder, direktør ved Max Planck instituttet for psykologi i Munchen, studerte genene til 32 jødiske personer som var blitt holdt fanget i konsentrasjonsleirer, utsatt for tortur og tvunget til å holde seg skjult under andre verdenskrig. I tillegg undersøkte forskerene genene til en gruppe barn som man vet har en likhet i økt stressnivå, og sammenlignet resultatet med jødiske familier som bodde utenfor Europa under Holocaust.”

“Forskerene konsentrerte seg om epigenetiske forandringer i FKBP5 genet som lenge har hatt fokus i Elisabeth Binders forskning. Med “epigenetisk” mener vi alle prosesser som ikke forandrer den faktiske genetiske koden, men enderer dens tilgjengelighet, forklarer Elisabeth Binder. FKBP5 avgjør hvor effektivt organismen kan reagere på stresshormoner, og på en slik måte regulerer hele stresshormon systemet. FKBP5 blir endret i forskjellige sykdommer som for eksempel posttraumatisk stress eller alvorlig depresjon og har nå blitt assosiert med generasjonsmessige utfall.”

“Resultatet foreslår at “epigenetisk arv”, hvor en persons livserfaringer kan påvirke genene til sitt avkom, kan spille en viktig rolle i et barns utvikling. Genforandringen i barna viste seg å ikke å være påvirket av motgang de opplevde under sin egen barndom, men kan bare knyttes til foreldrenes Holocaust erfaring, sier Rachel Yehuda. Miljømessige påvirkninger som stress, røyking eller kosthold kan påvirke genene til våre barn. Tidlig oppdagelse av en slik epigenetisk markør kan framskynde utviklingen av preventive strategier for å ivareta de generasjonseffekter man har etter eksponering av traumer “

Min kommentar: Enhver av oss, hele menneskeheten og alle dens genrasjoner er totalt sammenkoblet som en enkelt organisme. Derfor er det naturlig at all informasjon blir videreført, og umiddelbart, av alle både “opp og ned”, innen en genrasjon og mellom genrasjoner, og det er for alltid nedtegnet i vårt delte minne, som er vår felles sak og total gjenopprettelse.

I denne saken spesielt, inntil jødene, ikke oppfyller sin oppgave – å lede verden til en enkelt helhet – vil dette minne tvinge dem til å oppfylle sin oppgave..

Kommentarer / Spørsmål