Inlägg i kategori ''

Vi burde si bare gode ting til hverandre

Spørsmål: Det er mange artikler i media som stiller spørsmål om hvor vi er på vei. Mange artikler i dag rapporterer om det som skjer i samfunnet og konkluderer med at det er i ferd med å bli et hardt og grusomt sted, vist ved utallige saker med psykisk vold, med vold i hjemmet og kaos på veiene.

Tilfeller der en sjåfør i bilkø går ut av bilen og juler opp en annen sjåfør, kniver som plutselig blir trukket frem i krangler og vold i hjemmet som har blitt til drap har forekommet. Det er også vold i sykehus, i ambulanser og tilfeller der leger er blitt slått.

Vær snill og si meg hva skjer med oss? Har vi kanskje sett dette før?

Svar: Det var litt annerledes fordi egoismen var mindre sterk over alt. I dag har vi en forferdelig tilstand, og den kommer til å bli enda verre.

Spørsmål: Betyr det at vi ikke vil kunne stoppe det med vanlige jordiske midler?

Svar: Nei, ikke på noen vanlig måte. Egoismen blir større, mer nådeløs og mindre kontrollerbar for hvert minutt. Slik skjer det.

Vi blir påvirket av egoismen som vokser i oss, som vi må korrigere, men det gjør vi ikke.

Spørsmål: Så vi kan ikke unngå at den vokser, og krever korreksjon?

Svar: Nettopp, og vi kan ikke se på andre for å sammenligne oss, hvordan de er og hvordan vi er.

Spørsmål: Så det er vi som må korrigere oss? Bare vi?

Svar: Ja. Bare snu alt til vennskap, til gode relasjoner, ingenting annet. Om det går, er det fint, og om det ikke virker blir det slutten på oss.

Spørsmål: Så du tror at et lands mål er gode relasjoner og vennskap mellom alle innbyggere?

Svar: Ja.

Spørsmål: Bare sånn, på en enkel måte?

Svar: Det er ikke lett og enkelt, men det er sånn det skulle være.

Spørsmål: Så du tror at lovene, også de økonomiske og politiske lovene i det styrende organet burde bringes bare til dette?

Svar: Selvsagt.

Kommentar: De sier at vi forenkler alt, at setningene er så enkle, for enkle for folk! Likevel er de umulige å tilpasse, viser det seg.

Mitt svar: Så om de ikke kan utføres, hva vil det da si å «forenkle»? Vi burde si bare gode ting til hverandre.

Kommentar: Det betyr å stråle ut varme mot hverandre.

Mitt svar: Bare det!


Fra KabTV’s “News with Dr. Michael Laitman” 12/8/22