Å åpne veien til lyset

Spørsmål: Hvilke forhold må til for at lyset som endrer skal begynne å påvirke et menneske?

Svar: Lyset påvirker mennesket kun når man ønsker det. Alt er derfor avhengig av ønsket. Lyset befinner seg i en hvilende tilstand, og det eneste som kreves er at vi må oppnå et ønske om de handlingene som lyset vil utføre på oss.

Det er en mengde handlinger som står for tur, den ene etter den andre, på ulike nivåer og i ulike former, for eksempel handlinger som vil oppklare, som vil gjøre at vi innser ondskapen, som korrigerer og tilfredsstiller. Vi må forstå hvilke handlinger som lyset vil utføre på oss, og forberede oss selv på dem. Så snart vårt ønske blir som lysets ønske, vil det bli virkeliggjort.

Vi åpner selv veien til lyset, og lar det virke på oss. Om vi ikke klarer å oppnå det ønsket som kreves, fortjener vi ikke handlingen til lyset og ingenting vil skje. Da vil lyset som vi skulle oppdage istedet påvirke oss fra den andre siden, og gi oss lidelse. Denne lidelsen presser oss til slutt til å skape ønsket, beholderen for lyset, slik at vi fortjener korreksjonen. Derfor er ønsket alt vi trenger.

Fra første del av Morgenleksjonen, 09/06/10, Zohar

Kommentarer / Spørsmål