Å bli et menneske

Spørsmål: Pessach symboliserer at hver og en av oss går ut over sin dyriske tilstand. Det hele begynner med Skaperens løfte til Abraham om å arve Israels land. Det er på hebraisk Eretz Israel, ønsket og lengselen for Skaperen. Har naturen satt enhver i stand til å oppnå dette?

Svar: Vanligvis ja. Som resultat av utviklingen vil absolutt alle mennesker på jorden oppnå menneskelig tilstand (Adam). Det vil si likhet med Skaperen.

Spørsmål: Hva betyr det å oppnå menneskeligtilstand fra et Kabbalistisk synspunkt? Hva er dette for grad?

Svar: «Menneske» er «Adam» på hebraisk, fra ordet «Domeh», som betyr «lik Skaperen» eller «I Guds likhet.»

Hva betyr «i Guds likhet»? Siden alle Skaperens egenskaper og hans holdning til alt han har skapt er kjærlighet og gode følelser, da blir en person som oppnår disse egenskapene lik Skaperen og kan kalles Menneske. Før han han oppnådd disse egenskapene er han som et dyr.

Med andre ord er en person som lever i sine naturlige egoistiske egenskaper og bare bryr seg om seg selv, da er han i en animalistisk tilstand. Om han bryr seg om andre og Skaperens altruistiske kvaliteter er i ham, da er han i den tilstanden som kalles Menneske. 

Fra KabTV’s “Spiritual States” 3/26/21

 

Kommentarer / Spørsmål