Å bøye hodet for vennene

Spørsmål: På leksjonene tiltrekker vi lyset sammen. Når vi disseminerer arbeider vi innenfor rammen av å underordne oss hverandre. Hvordan bøyer jeg hodet for vennene i løpet av dagen?

Svar: Jeg bøyer ikke hodet for en ekstern skikkelse av en venn, navnet, egenskapene eller karakteren hans. Jeg bøyer hodet for konseptet gruppen, som består av hele realiteten: virkeligheter, beholdere og lyset. Jeg ønsker å være der, inkludert, i selvfornektelse, uten å føle mitt selv.

Det er ikke bare en venn i sin fysiske framtoning. Jeg ser bare etter en spirituell modell – jeg ønsker å heve meg over tankene og ønskene mine. Dersom jeg fornekter meg selv, vil kroppen min, opphavet mitt, alt jeg har, bli rettet mot å oppfylle ønskene til det felles hjertet og tankene til det felles hodet. Det er slik selvfornektelse virker.

Før kongressen er jeg, for eksempel forberedt til å gjøre alt for at den skal bli vellykket. Jeg tilbakeviser all kritikk og har ingen kalkulasjoner uansett hvor jeg blir bedt om å gå, eller hvor mye arbeid er involvert. Når jeg ser, hører, eller føler at jeg kan være til hjelp, så gjør jeg det. Dersom jeg nøler, om det bare er for et øyeblikk, er det ikke bra. Det betyr at jeg ikke bøyde hodet for vennene mine.

Fra tredje leksjon, Arvutkongressen i Israel, 11/11/11

Kommentarer / Spørsmål