Å elske andre? Det er lett!

Spørsmål: Hvor kommer den øvre virkeligheten og denne verden i kontakt med hverandre?

Svar: Vår verden og den øvre virkeligheten møtes i ønskene til andre mennesker, som jeg kan knytte opp til mine ønsker slik at de blir som mine egne. Det er derfor betingelsen «elsk din neste som deg selv» finnes.

Mitt første ønske er bare et punkt. Jeg kan ikke ta imot noe som helst i det; det har ikke noe volum. Om jeg kan knytte andres ønsker til meg selv og godta dem som mine egne, handler jeg på en svært interessant måte: Jeg ber om å bli gitt lyset som kan fylle det. Lyset kommer, passerer gjennom meg og jeg tilfredsstiller det ønsket. Om jeg knytter meg selv til et enda større ønske på samme måte, og deretter til flere og flere ønsker, oppnår jeg den uendelige virkeligheten.

Den uendelige virkeligheten er alle punktene i alle hjertene. Da passerer alt det uendelige lyset gjennom meg, og jeg føler dette lyset i alle de andre, i tilsynelatende fremmede ønsker siden det at jeg knyttet dem til meg selv gjorde at de ble mine.

 

Loving the Other Is Easy

Dette oppklarer meningen med regelen «Elsk din neste som deg selv»: «Du» (en egoist) «elsker din neste» (alle de andre slik at de kommer nærmere deg) «som deg selv» (knytter deres ønsker til deg selv).

Da vil du la alt det øvre lyset passere gjennom deg selv. Du vil ta imot det gjennom ønskene som du har knyttet til deg selv – de er dine. Slik oppnår vi evigheten, perfeksjon, den uendelige virkeligheten. Det er dette alt vårt arbeid handler om.

Fra søndagens virtuelle leksjonsserie 4/9/11

Kommentarer / Spørsmål