Å oppfatte virkeligheten i henhold til mangel

Når ulike begivenheter i våre liv leder oss hen til læren om kabbala, tror vi at den spirituelle virkeligheten består av en ytre form lignende denne virkeligheten, der forskjellige gjenstander kan måles i volum, bevegelse og tid. Slik forestiller vi oss den spirituelle virkeligheten, basert på inntrykk fra denne virkeligheten – der vi er vant til å se og sanse tingene. Vi tror at den spirituelle virkeligheten kan fornemmes på samme måte.

Når vi studerer læren om kabbala, lærer vi om «oppfattelsen av virkeligheten» der hele virkelighetens inntrykk avdekkes inni ønsket (mangelen) vårt. Alt vi ser og fornemmelsen av bevegelse, sted, tid og volum er innsikt i mangel (eller i ønske).

En viss mangel gir oss følelsen av tid, en annen gir oss følelse av endring, en tredje gir følelse av volum osv. Farger, lyder, høyde og bredde er alle sammen ulike ønsker – eller vektorer – som sammen skildrer virkeligheten for oss, både denne og den spirituelle.

Den eneste forskjellen er at vi i vår virkelighet forestiller oss at vi befinner oss blant skikkelser som eksisterer utenfor oss. I den spirituelle virkeligheten, derimot, fornemmer vi og innser at det er våre indre krefter som skaper virkeligheten inni oss. Den fornemmelsen og forståelsen oppnår vi i henhold til vår kontroll over disse kreftene eller ønskene.

Dersom jeg ikke kan kontrollere kreftene til mine egne ønsker og mangler, synes disse kreftene eksterne og utenfor min kontroll. Men hvis jeg begynner å kontrollere dem ved hjelp av innskrenkning og Masachim (skjermer – eller filtere), resulterer mitt forsøk på å kontrollere dem i at jeg avdekker dem som indre krefter jeg har kontroll over.

Slik begynner vi gradvis å oppfatte virkelighetens sanne form, til denne virkeligheten som vi er vant til å se som ekstern gradvis fornemmes mer som en intern virkelighet inni oss. Da forstår vi hvordan forfatterne av Zohar så på virkeligheten, oppfattet virkeligheten og hvordan de formidler det til oss når de beskriver det ved hjelp av ord fra vår virkelighet, i kabbalistisk terminologi, i språkform av Midrash, eller etikk.

Alt de omtaler er faktisk menneskets indre krefter og ønsker som lyset fyller med form og inntrykk. Alt handler om hvordan ønskene og manglene påvirkes av lyset.

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 5/1/12, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål