Å oppnå min virkelighet

Dr. Michael LaitmanSpørsmål: kongressene våre er luften bestandig fyllt med kjærlighet, hvordan forsterker vi følelsen av kjærlighet før kongressen i februar? Hvordan gjør vi den maksimal? Hvordan kan vi absorbere varmen som omslutter oss og bli fylt av den?

Svar: Der er bare èn måte å gjøre det; forberedelse. Skapelsen selv er en indikasjon på det. Jeg er utstyrt med et ønske, med spenning og jeg er bekymret, for jeg ønsker å oppfylle det som er det viktigste, ikke bare i dette livet, men i alle reinkarnasjoner. Jeg er allerede blitt født inn i denne verden så mange ganger at jeg ikke har lyst til å fødes igjen og leve her. Selv egoistisk sett, uten intensjonen om å gi, uten noen forbindelse til skaperen, men i all enkelthet. Så jeg må se på det som en enestående mulighet, en unik, ugjenkallelig mulighet.

Hva kan jeg få ut av denne kongressen, som ikke kan skje noe annet sted? Det finnes ikke andre slike begivenheter i livet som kan skyve meg så kraftig videre på den spirituelle veien.

Spørsmål: Hva bør vi fokusere på under forberedelsen? Hva må lengselen vår fokusere på?

Svar: På den gjensidige forbindelsen. Gjennom den forbindelsen vil jeg motta alt det de andre oppnår og får. Jeg misunner dem. Jeg misunner vennene som forbereder hele begivenheten for oss og lengter etter å innlemmes.

Det blir sagt: «Det finnes mennesker som oppnår sin spirituelle virkelighet på en time.» Så jeg kommer hit for å tilegne meg alt det som vennene har oppnådd. Dette er mulig. I det spirituelle, som med sammenkoblede beholdere, tømmes overfloden fra den ene beholderen til den andre. Hvis jeg tilknytter meg til en som er stor, blir jeg også stor. Slik er regelen, så la oss gjøre det.

Det er slik jeg ønsker å arbeide og det er den eneste grunnen til at jeg kommer på kongressen. Vi har en måned igjen av slik intensiv forberedelse. Den som ønsker det vil bli rede til å oppnå sin virkelighet.

(124264)

(Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/12/13, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål