Å overvinne potensielle hindringer

Den øvre ledelsen organiserer vår nåværende tilstand og belyser den neste en smule for oss. Overvinner vi tilstanden vi nå befinner oss i, kan vi be om å bli brakt til den neste.

Den neste tilstanden tiltrekker oss ikke. Gjorde den det, ville vi strebe etter den med vår egen egoisme, uten fri vilje eller noen form for uavhengighet. Derfor står den neste tilstanden alltid i motsetning til vår egoisme. Følgelig kan jeg alltid motta støtte fra omgivelsen, bøkene og læreren for å be om å heves til en tilstand som hverken virker ønskelig, god eller tiltrekkende.

Med andre ord mobiliserer jeg all min energi og øker viktigheten av det høyere nivået. Og om min lengsel er sterk nok til å overvinne den mulige hindringen som skiller meg fra neste tilstand, da tiltrekker jeg det korrigerende lyset som endrer meg. Slik fødes jeg inn i det neste nivået og blir dets sønn.

Selvfølgelig «finnes ingen andre enn ham», men han arrangerer den nåværende tilstanden og den neste – i motsetning til denne – så vel som alle mulighetene til å nå den sistnevnte. Det er viktig å forstå at disse hjelpemidlene er spesielle, nødvendige og gjennomtenkte til minste detalj.

Ingen ting er overflødig i meg, i verden rundt meg, i hver eneste indre eller ytre tilstand. Alt er arrangert ideelt slik at jeg kan mobilisere viljekraften min og heve meg til neste tilstand. Klarer jeg ikke det, betyr det at jeg ennå ikke er oppmerksom nok på hva som skjer med meg.

Derfor må vi på forhånd rettferdiggjøre skaperen for den dårlige, ubehagelige og lite fornøyelige tilstanden vi finner oss selv i. Tross alt er det et godt tegn og til stor hjelp som leder meg og tvinger meg til å lete etter en utvei.

Den nåværende tilstanden er til hjelp for meg. Når vi blir sterkere og når høyere nivåer, begynner vi imidlertid å få en god følelse i nivået vi har oppnådd. Og allikevel må vi heve oss over det. Da må vi arbeide mer for å se feilene i den nåværende situasjonen, noe som absolutt ikke er enkelt.

Nå befinner vi oss i en tilstand der vi føler oss uvel. Den neste tilstanden ser også temmelig mørk ut, selv om den ikke er så mørk fordi vi på et vis kan forestille oss den som ønskelig – og vokse oss sterkere – takket være omgivelsen og bøkene.

Alt er gitt oss for at vi skal kunne kreve å bli hevet til neste nivå. Det må vi ha tro til helt fra begynnelsen. I hvert øyeblikk i livet har vi jo alt; den nåværende tilstanden, den neste og hjelpemidlene til å nå neste nivå fra vår nåværende situasjon. Det er bare èn ting som alltid mangler – vår oppmerksomhet.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 26/10/11, Writings of Rabash

Kommentarer / Spørsmål