Å se oss selv fra skaperens nivå

Dr. Michael LaitmanKabbalah er den høyeste formen for spirituell psykologi. Den tilfører en dimensjon til alle bevegelser vi foretar, til hver intensjon, hvert ønske og hver handling… Det er noe vanlig psykologi mangler. Materialistisk psykologi omtaler mange forskjellige fenomen, men de «henger» i luften.

Det er umulig å veie, berøre, ta nøyaktige notater (husk at mennesker er datamaskiner), måle størrelsen på våre ønsker, intensjoner og samspill. For å kunne gjøre det må vi oppnå et høyere utviklingsnivå og stige fra vår nåværende posisjon til skaperens.

I graden av vår likhet med skaperen, begynner vi å betrakte oss selv fra hans nivå. Da kan vi begynne å sjekke oss selv med et «måleinstrument» som vi «plasserer inni» hvert ønske, intensjon, egenskap, retning, osv. Vi oppnår muligheten ikke bare til å måle dem, men til å ta nøyaktige notater, overføre, veksle og sammenligne informasjonen vi fikk og koble oss sammen med hverandre… Vi oppnår med andre ord et kommunikasjonssystem.

Dette er imidlertid kun mulig dersom vi tilegner oss det øvre nivået; det finnes ingen andre måter å oppnå det. På samme vis er mennesker på et høyere utviklingsnivå enn elektronikk og andre automatiske mekanikker som de skaper.

Når det gjelder filosofi, må vi huske at det vedrører spekulasjoner om høyere sfærer fra mennesker som ennå befinner seg på et lavere, materialistisk stadie. Alle filosofiske trender er uten solid grunn. En som stiger til et mer avansert nivå, derimot – og snakker om noe som er lavere enn seg selv, oppnår en posisjon som er lik forholdet mellom røttene og grenene. Grenene kan ikke ha noen betraktninger om røttene, siden de ikke aner hva det er.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 11/3/13

 

Kommentarer / Spørsmål