Å skape forbildet på en ny virkelighet

Spørsmål: På kongressen i desember ønsker vi å feire fødselen til en ny virkelighet. Hva er det vi bør fokusere på?

Svar: Vi må forene oss rundt de verdiene vi ønsker skal bli høydepunktet på kongressen. Dag for dag bør vi anstrenge oss mer og mer for å føle at vi lever i en ny virkelighet. Vi må leke det, forestille oss det i samholdet mellom oss, i alle våre tanker og handlinger.

Som Baal HaSulam skrev, må vi skape et forbilde på det nye samfunnet som vil danne grunnlaget for den nye virkeligheten slik at alle får anledning til å lære fra vårt eksempel. La oss derfor først oppdage denne nye virkeligheten oss i mellom. Da kommer vi til å se hvordan muligheter vi aldri har drømt om kommer til å åpne seg for oss i fellesskapet, industrien, handelslivet, undervisning osv.

Vi forstår egentlig ikke disse fasene, så la lyset ta seg av dem.Om du bare gjør det du kan, kommer alt annet til å ordne seg. Vår jobb er å øve innsats. Da vil mulighetene åpne seg. All vår kraft må rettes mot den nye virkeligheten, nye forbindelser, nytt samfunn. Dette arbeidet bør oppta hvert sekund av livet vårt, sette tonen og danne sinnstilstanden i disseminasjon, i forberedelse for kongressen og i samholdet mellom gruppene – slik at vi mer og mer kommer til å føle oss som èn gruppe…

Hver eneste dag bør vi kunne se at samholdet vokser og lager bro over avstanden mellom den ønskede og den nåværende virkeligheten. Dersom vi ennå ser negative fenomen i virkeligheten, betyr det at vi ikke har oppnådd korreksjon mellom oss. Det er den eneste årsaken.

Menneskeheten utvikler seg tross alt i følge det som er beredt for den. Men vi har fri vilje og muligheten til å tiltrekke oss lyset, som da vil strømme utover hele verden og opprette orden i den. Kongressen nærmer seg og alt dette er veldig alvorlig.

Fra femte del av den daglige kabbalaleksjonen, 30/10/11, «The Love for the Creator and Love for the Created Being»

Kommentarer / Spørsmål