Å vende tilbake til det eksisterende samholdet

Vi trenger påvirkning av lyset som endrer for at vi skal bli til ett ønske, èn beholder. Hvordan kan vi fremkalle dette lyset, så det skinner på oss? Kabbalister har beskrevet de nødvendige handlingskjedene. Det har ingen betydning om disse handlingene står i direkte forbindelse med oss. Det som er viktig er at vi vekker lyset. Vi vekker det ved våre intensjoner, «den ene, enestående enheten» som finnes.

Jeg fornemmer ingen ting når jeg leser boken Zohar. Det som beskrives der er skjult for meg. Å prøve å forestille seg bilder, er det samme som å skape avguder. Alt jeg vet er dette: den «ene» jeg streber etter korrigerer de knuste beholderne, ønskene som er adskilt av egoisme. Jeg vil at den skal korrigere denne adskillelsen. Dette tenker jeg på, lenges mot og forlanger.

Det bekymrer meg ikke at jeg ikke forstår Zohar. Det står skrevet at «det er ikke de vise som lærer». Dette kalles «å studere Torah». Torah er tross alt korreksjonsmetoden (som skrevet står: «jeg skapte den onde tilbøyeligheten – og jeg skapte Torah som et krydder»). Vi oppnår den ikke med forstanden. Jeg korrigerer egoismen min og knytter meg sammen med andre, ved kraften av den «ene». I denne samlingen av ønsker oppdager jeg den nye helhetlige virkeligheten, den høyere virkeligheten.

Dette vet vi fra erfaringen hver og en av oss har, etter å ha studert kabbala i mange år. Intellektet hjelper oss ikke. En intern endring forekommer – og da begynner jeg å forstå, å fornemme og å knytte disse begrepene sammen.

For å fremkalle påvirningen til den ene som vil knytte meg sammen med hele virkeligheten, trenger jeg bare å lese om hans handlinger. Samtidig retter jeg meg mot hensikten av lesingen, påvirkningen av lyset som endrer: det fører meg tilbake til tilstanden av den ene, der det kommer fra. Det er dette som er det viktige.

Jeg tilføyer gruppen til dette (til fornemmelsen). Jeg tilføyer meg selv, hele verden og alt jeg oppfatter i min virkelighet. Alt må knyttes sammen til begrepet av «den ene, enestående enheten».

Fra andre del av den daglige kabbalaleksjonen, 27/11/11, The Zohar

Kommentarer / Spørsmål