Alle lærers lære

Spørsmål: Hvordan kan jeg overbevises om betydningen av spirituelt arbeide når vi hele tiden mister målet og styrken på veien?

Svar: Jeg må konstant være opptatt av å finne den riktige retningen og styrke i arbeidet. Alt vi trenger er å klargjøre dette ifølge skapelseslovene. Det er dette vi lærer.

Læren om kabbala er en lære som innbefatter alle lærer. Den utforsker den ene generelle naturen. Men menneskeheten forstår foreløpig ikke at den eksisterer i dette globale nettverket. Den eksisterer i mørke og er fullstendig nedsunket i uvitenhet.

For å klarlegge verden omkring oss, deler menneskene den opp i ulike deler og tilpasser dem til de vitenskapelige disiplinene: fysikk, kjemi, biologi, zoologi osv. På den måten har vi «skrapt ut» strimler av kunnskap fra det mørke fjellet vi befinner oss i.

Læren om kabbala, derimot, forklarer hvert felt i form av èn lov. Den motsier ikke generell, tradisjonell vitenskap. Alle lovene vi oppdaget ved hjelp av tradisjonell vitenskap tilhører bare et lite område av oppfattelsen vår, i det egoistiske ønske som er i motsetning til skapelsens vesen. Vi trenger å forstå at i Gmar Tikkun (den endelige korreksjonen), når dette ønsket forsvinner, kommer vi til å finne andre lover – hevet over tid, bevegelse og rom. Det finnes en annen fysikk og kjemi; alt er annerledes. Den nåværende virkeligheten eksisterer bare midlertidig, til vi går inn i den virkelige, brede virkelighetsoppfattelsen.

Hele vår virkelighet eksisterer bare for at vi skal kunne trè ut fra den og finne uavhengighet. Den sørger for at vi har en base, et startsted, sentralt og uavhengig – og uten kontakt med skaperen. Den er lengst borte fra uendelighetens virkelighet og den som er mest nedsunket i mørke – men det er akkurat fra dette punktet vi begynner å avansere.

Fra fjerde del av den daglige kabbalaleksjonen, 24/1/12, «Introduction to the Study of the Ten Sefirot»

Kommentarer / Spørsmål