Alt flyter, alt er under forandring

Spørsmål: Situasjonen i verden endrer seg raskt. Betyr det at metoden for integrerende undervisning endrer seg tilsvarende?

Svar: Alt endrer seg i verden, men ikke vi. Saken er at alle materielle konstruksjoner beveger seg veldig raskt mot forbindelse og samhold, bortsett fra mennesket, det høyeste nivået i skapelsens eksistens. Og det plasserer hele menneskeheten og hver og èn av oss, som en uatskillelig del av den, i en ubehagelig situasjon.

Naturens viktigste lov er loven om balanse blant alle komponentene. Dersom vi ikke er i balanse, vil lidelsen være tilsvarende. Lidelsen er fordelt på flere nivå. Økologiske problemer blir mer og mer seriøse: vulkanutbrudd, tyfoner, osv. Den globale isalderen nærmer seg ubønnhørlig og har allerede innvirkning både på Russland og Europa, om vi dømmer utfra klimaforandringene. Der er også politiske problemer og selvfølgelig allermest økonomiske problemer.

Alt dette kan kun løses gjennom èn metode: balansering av menneskeheten med den omkringliggende verden, med hele natursystemet.

Vi har allerede snakket om dette mange ganger: hvis vi begynner å forbinde og forene oss på ulike nivå, hver og èn innenfor sin egen familie, på arbeidsplassen, innenfor sitt område, i byer, i land og i mellomstatlige forhold; hvis vi stanser «summingen» på internet og begynner å ta det seriøst i bruk som et verktøy for kontakt, for innbyrdes forståelse, vil vi avverge disse problemene og virkelig komme til et godt eksistensnivå.

Samtidig med dette kan de uorganiske, de organiske og de animale nivåene i naturen raskt komme i orden i henhold til vår avansering. Gjennom vår atferd, vår gjensidige samling, vil vi gjenoppbygge og helbrede dem. Alt avhenger bare av oss.

Derfor er hovedproblemet vårt å forklare folk betydningen av det lukkede systemet vi eksisterer i og hvordan vi kan påvirke det. Vi er nødt til å gjøre dette på raskest og mest mulig effektiv måte, for ikke å forårsake unødvendige og skadelige bevegelser – og begynne, så raskt som mulig, på kortest og mest effektiv måte å implementere korreksjonen av mennesket, av samfunnet, av verden.

Fra den virtuelle leksjonen, 7/4/13

Kommentarer / Spørsmål