Ansvar for hele menneskeheten

Spørsmål: Hvilken intern, emojsonell tilstand skal jeg strebe etter i enhver situajon, som en mann av den fremtidige sivilisasjonen?

Svar: Hver og en av oss skal føle et ansvar for å sørge for at denne sivilisasjonen er realisert spirituelt, så menneskeheten vil fullføre sitt arbeid med å bli et sted for åpenbaringen av Skaperen!

Fra Novosibirsk Convention 12/9/12, Leksjon 6

 

Kommentarer / Spørsmål