Babylons destruktive energi i Europa

Dr. Michael Laitman Spørsmål: Hvorfor er forbindelse noen ganger vellykket og andre ganger ikke? I USA førte feks foreningen av mange stater til skapningen av en mektig nasjon, mens unionen i Europa ikke har vært like vellykket.

Svar: I Europa er den destruktive energien fra Babylon, forvirringen og blandingen av mange språk, veldig aktiv.

Spørsmål: Hvordan kan vi være sikre på at energien med kontakt som vi nå skaper, ikke kommer til å forverre situasjonen?

Svar: Dette kommer an på om vi befinner oss i en tid der det er mulig åpent og fritt å spre læren om kabbala og kunnskapen om verdens korreksjon. Har vi nådd denne tiden eller ei? Det spørsmålet er ikke relevant for oss, for det ble skrevet av en stor kabbalist.

Spørsmål: Er hele verden nå blitt moden til å akseptere og realisere metoden på en effektiv måte?

Svar: Verden er rede i den utstrekning den fornemmer krise; enten den viser seg innen barneoppdragelse og undervisning, i familien, som arbeidsledighet, innenfor arbeidssektoren, i sosiale relasjoner, eller som den generelle økonomiske krisen.

Spørsmål: Krisen i Europa er til å ta og føle på og de har gjort forsøk på å stanse den. Disse forsøkene har pågått i flere år uten videre suksess.

Svar: De kommer aldri til å klare det alene. Noen ganger tror vi at hvis vi venter, kommer folk til å oppnå riktig kunnskap gjennom å leve sine liv og plutselig bli smarte, ville det og forstå det selv. Men det kommer aldri til å skje. De kommer ikke til å innse det av seg selv.

Folk blir ikke bedre og smartere av mer motgang; de blir tvert imot enda mer sta og får det enda verre. Kun gjennom felles aktiviteter med dem og gjennom vår metode vil det være mulig å korrigere situasjonen.

(136880)

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 8/6/14, Writings of Baal HaSulam

Kommentarer / Spørsmål