Balanse mellom mennesker

Spørsmål: Når du har problemer med helsen går du til legen og får utskrevet resept på et medikament, deretter et annet og så enda ett osv. Det helhetlige prinsippet er basert på det fakta at sykdom er kroppens kloke, naturlige respons på det vi gjør feil; hvis vi forandrer oss, vil vi ikke lengre være avhengige av medikamenter. Dette prinsippet ble brukt i gammel kinesisk medisin som ivaretok balansen i menneskets kropp, mellom mennesket og naturen, mellom mennesket og andre mennesker og mellom et menneske og seg selv. Hvordan kan vi finne balanse mellom mennesket og naturen?

Svar: Først må folk lære prinsippene for integrert undervisning. De bør kjenne til hva menneske, natur og balanse mellom menneske og natur er, hva samfunnet er, hva balansen mellom et menneske og dets sosiale omgivelse er og om balansen med samfunnet, med familien og med seg selv.

Alt dette er integrerende undervisning og det innbefatter mye kunnskap. Men det er tilstrekkelig å lære folk grunnlaget for å forstå disse katagoriene, så de vil skjønne hva de må gjøre.

Vi bør holde seminarer og kurs der folk kan lære hva balanse med miljøet virkelig er. Denne balansen bygges på det enkle prinsippet av kommuniserende beholdere (sammenkoblede beholdere) – der er innbyrdes penetrering i alle samfunn der folk forbinder seg – hvis et område har for høy temperatur, for høyt press, eller lignende, penetrerer de stedene hvor det er mangel på det, ifølge størrelse, volum, kraft og intensitet. Disse prosessene med innbyrdes penetrering foregår til absolutt balanse er oppnådd i alle samfunnets områder.

Det tar plass på alle nivå i naturen; mentalt, psykologisk, fysisk, intellektuelt og andre.

All vår trening er basert på konseptet av å la folk komme i kontakt med verden rundt seg, først – ikke med uorganisk materie, det organiske og det animale – men med andre mennesker.

Når et menneske kommer til riktig nivå av balanse mellom seg selv og sine likemenn, vil det naturlig og automatisk balanseres både individuelt og i forhold til sine omgivelser. Det er fordi et menneskes kommunikasjon med andre er den beste og mest effektive metoden for selvkorrigering, for å endre seg, for selvkontroll i forhold til andre osv.

Slik får vi det mest nøyaktige bildet og mulighet  for å kunne gi mest effektivt til andre. Så alle programmene våre i integrerende undervisning er basert på gjensidig samarbeid mellom mennesker og ikke på individets samarbeid med naturen eller med seg selv foran et speil, som en slags intern psykoanalyse. Det oppnås bare mellom mennesker.

Fra KabTV`s «Medicine of the Future», 7/4/13

 

Kommentarer / Spørsmål