Be om den indre styrken av giveregenskap

Spørsmål: Hva innebærer det å be skaperen om noe? Må jeg tilegne meg hans egenskaper for å gjøre det?

Svar: Å be er å søke, kreve og til og med å be om min egen forandring. Jeg må uttrykke at jeg ønsker det. Jeg dømmer meg selv (det er betydningen av å «be» (Lehitpalel) på hebraisk. Jeg undersøker hvilke egenskaper jeg mangler og hvordan jeg kan oppnå giverkraften.

Denne kraften eksisterer i samfunnet. Dersom jeg trer inn i samfunnet, utvikler et ønske om å ikle meg mine venner med hele mitt hjerte og hele min sjel og knytte meg til dem internt til jeg fullstendig oppløses i denne samhørigheten, da vil jeg finne giverkraften der. Det er akkurat det jeg ber om.

Jeg ber om å nå et slikt nivå at jeg vil se at alle er fullkomne og knyttet sammen med hverandre. Denne situasjonen kalles Shechina (guddommelighet), den generelle samlingen av sjeler (Knesset Israel). Jeg ønsker å være der og ber om at samhørigheten som samler alle sjelene som lenges etter «Yashar-El» (direkte til skaperen) må avdekkes for meg.

Jeg henvender meg ikke til noen ytre makt eller ønske som har uavhengig eksistens, eller til en innbilt skikkelse. Alle mine bønner er rettet mot Malchut (i atziluts virkelighet, eller uendelighetens virkelighet), til samhørigheten mellom oss som lar oss oppdage gjensidig giveregenskap. Jeg ønsker at denne tilstanden må avdekkes for meg og det er alt jeg ber om.

Dette er et veldig følsomt punkt og vi må passe oss så vi ikke begynner å forestille oss noen som helst form for statue, eller skikkelse, men bare tilstanden der vi er knyttet sammen og innlemmet i hverandre, knyttet sammen i fullkommen giveregenskap. Det er mer riktig å kalle det en egenskap og ikke en kraft. En kraft kan synes som noe fjernere, mens en egenskap er noe jeg selv ønsker å oppnå. Dette er små forskjeller, men de avgjør hvor ren holdningen min er. Derfor er de så avgjørende.

Det sies «There is none else besides Him» (Det finnes ingen andre enn ham). Vi må imidlertid forestille oss vår tilstand i et fullkomment system. Da kan vi stole på at vi ikke tar feil.

Fra første del av den daglige kabbalaleksjonen, 22/9/11, Shamati #240

Kommentarer / Spørsmål