Belønning i stedenfor straff

Spørsmål: Hva betyr «skjebne i belønning og straff»?

Svar: I livet står vi hele tiden overfor belønning og straff. Hele tiden må jeg kreve korreksjon. Krever jeg den riktig, blir jeg belønnet. Krever jeg den på feil måte, blir jeg korrigert.

Belønningen består av at jeg får sterkere ønsker (større mangel) – og ved deres hjelp kan jeg sikte mer presist på målet. Jeg blir mer følsom, mer oppmerksom og får en klarere forestilling om hva «skaperen» er.

Denne forståelsen får jeg ved at jeg danner meg selv – over meg selv – på ny, i overensstemmelse med ham. Slik lærer jeg hvordan jeg er anlagt. Da blir jeg mer lik ham. Dette er min belønning – å påvirke mer – å gi mer. Straffen er å se at jeg ikke klarte det.

Men også dette blir en del av korreksjonen – og da blir straffen til min belønning. Det betyr jo ingenting om jeg får en positiv eller negativ reaksjon. Hovedsaken er at det gjør meg istand til å se avviket mitt og korrigere det.

Jeg godtar avvikene som gode og gunstige, enten de er positive eller negative, frastøtende eller tiltrekkende. Jeg vet ikke hvilke flere mangler jeg må avdekke nå. All den ondskapen som jeg må oppdage er skjult inni meg. Når den viser seg, mottar jeg den som belønning. Selv om jeg har en dårlig følelse, hever jeg meg over den.

Alt jeg får fra lyset som endrer, uansett hvordan det føles, oppfatter jeg som en stor belønning. Det er retningen min. Men for å kunne gjøre det, trenger jeg støtte fra omgivelsen – så jeg hele tiden ser meg selv som en del av systemet. Bare der er jeg i stand til å endre meg for å gå inn i det.

Ta som eksempel at jeg må bli en del av vennene i et rom som er kjegleformet. Mens jeg prøver å tilpasse meg formen, får jeg gradvis mer informasjon om hva jeg mangler og må gjøre mer presist for å passe inn.

Så selv om hver avdekkelse kan føles negativ, blir problemene og forvirringen til velsignelse for meg. Det sies at læren i Torah er motsatt huseierens lære, fordi disse avdekkelsene gjør deg lykkelig.

Vi må gå over en veldig «smal bro». Den som velger å gå videre i det spirituelle, anser både positive og negative følelser som belønning. Hovedsaken er å korrigere innstillingen.

Fra tredje del av den daglige kabbalaleksjonen, 1/1/12, «Study of the Ten Sefirot»

Kommentarer / Spørsmål