Bind deg selv til gruppen som et skip til bryggen

Spørsmål: Hva betyr det å åpne seg selv til påvirkningen av miljøet?

Svar: Kan Malchut påvirke seg selv? Den endrer seg kun under påvirkning fra utsiden. Hver kvalitet påvirker andre ytre kjennetegn, krefter og egenskaper, og dermed endrer den sin tilstand. Det er umulig for en hvilken som helst Sefira å endres uten endringer i hele systemet av Ti Sefirot generelt.

Av en eller annen grunn tror vi at vi selv kan gjøre noe med oss selv. Hvis for eksempel jeg ønsker å gå på en diett, trenger jeg en ytre påvirkning som vil hjelpe meg å opprettholde det. Jeg fjerner alle fristelser rundt meg slik at det ikke er noen søtsaker i nærheten. Jeg oppretter en ny tidsplan osv. Det vil si at jeg burde organisere alle eksterne faktorer: uorganiske/stille, animerte og mennesker, slik at de har den ønskede effekt på meg. Jeg tenker kun på de omkringliggende forhold.

Jeg lager en kontrakt i tilfelle jeg endre meg på et øyeblikk, og da vil vilkårene i kontrakten holde meg i samme tilstand. For å utføre dette inngår jeg en avtale med den personen som vil påvirke og støtte meg på de stille og animerte nivåer. Det spiller ingen rolle hva disse kreftene er. Det viktigste er at de holder meg i ønsket tilstand.

Jeg har nådd en viss tilstand og vil at den skal bli permanent, og derifra er jeg i stand til å avansere ytterligere. Så må jeg styrke denne tilstanden, for å fikse det som et skip som ankrer for å unngå å drive fra land eller binder seg til en brygge. Jeg trenger alltid ekstern støtte fra alle fire typer; stille, vegetative, animerte og menneskelig.

Fra den 1st delen av den Daily Kabbalah Lesson 5/20/2013, Writings of Rabash

 

 

Kommentarer / Spørsmål