Budet «Du skal ikke stjele»

Når du arbeider med intensjonen for andre, «Elsk din neste», osv og plutselig tar en liten pause i arbeidet og tar litt til deg selv – som vil si at du selv begynner å motta – kalles det stjeling.

I vår virkelighet er det selvfølgelig annerledes, siden vi er på et lavere nivå enn det etiske, spirituelle nivået. Alle budene i bibelen har ingenting å gjøre med den fysiske verden. Men folk begynte å anvende dem i forhold til familien, sosialt og i medmenneskelig sammenheng.

Spørsmål: Kan vi kalle dette for forberedelsestid, siden mennesker gjennomgår en viss prosess der de forvandler den «barbariske verden» til en verden styrt av lover?

Svar: Det betyr allikevel ikke at de kommer nærmere den spirituelle virkeligheten. Nivået for forberedelse er et nivå for å oppnå spiritualitet. Vi, derimot, ser at disse lovene ikke er del av noe som helst nivå som leder til spiritualitet. Verden, på den annen side, begynner å oppfatte seg selv som sivilisert, liberal og avansert.

Spørsmål: Kan vi se på det som utroskap?

Svar: Ikke helt. Utroskap i spiritualitet refererer til feil som folk gjør om og om igjen, siden man til den grad man ønsker å oveholde alle budene, hele tiden finner ut at man bryter dem igjen og igjen.

Alle disse syndene avdekkes imidlertid når du blir vist et mer nøyaktig bilde, et bilde med mer følsomhet og dyphet og bare da blir det klart at du ikke virkelig tenkte, at du ikke antok og lot det skje, at du ikke prøvde hardt nok. Så hele bibelen snakker kun om feil – og på samme tid – om hvordan man korrigerer dem. Uten avdekkelse av feilene, finnes ingen korreksjon.

Fra KabTV`s «Secrets of the Eternal Book», 4/3/13

Kommentarer / Spørsmål