De manges bønn – En felles etterspørsel

Spørsmål: Hva er de manges bønn? Er det når vi har ett behov, eller når jeg ikke har en eneste tanke for meg selv, men kun tenker på gruppens ønsker, på verden?

Svar: De manges bønn er når dere klarer å knytte sammen alle skapningers ønsker i forespørselen og løfte dem til skaperen, for å gi ham en mulighet til å avdekkes som resultat av dette i sin glede.

Spørsmål: Hvordan oppnår jeg dette?

Svar: Du forsøker å fornemme dem, å gå ut fra deg selv og begynne å fornemme dem. Da opptar du deres ønsker inni deg selv. Du behøver faktisk ikke å dekke hele verden og fornemme absolutt alle. Det vil komme i etterkant, fordi du på denne måten vil oppfatte dette eneste ønsket. Lyset vil påvirke deg og vise deg det, slik at følelsene dine blir vekket. Inntil da, forsøker du, så mye du kan.

Dette er tidskrevende arbeid, siden forberedelsesprosessen tar lengst tid og er mest vanskelig, fordi vi arbeider i mørke. Men da vil alle nivåene ha sine egne spesielle innganger og utganger, interne prosesser, analyser og synteser av alt jeg gjør, realiserer og fornemmer fra andre.

Denne inkluderingen av alles ønsker inn til meg selv, er det som kalles giveregenskap: når jeg begynner å fornemme andres ønsker som mine egne. Ønskene er det samme som motivasjon for skaperen. Og om den ikke er der, gjør det ingenting. Når jeg begynner å forbinde meg med andre, først i gruppen, begynner jeg å fornemme innenfor gruppen at de higer mot skaperen, selv om de ikke skjønner det og ikke vet det. Jeg begynner å skjelne og fornemme dette ønsket overalt: i mennesker, dyr og planter. Livsønsket er tross alt også en lengsel etter skaperen, etter lyset.

Fra Kharkov Kongressen, «Ascending to Unite», 18/8/12, Leksjon 5

Kommentarer / Spørsmål