Den daglige kabbalaleksjonen 01.02.2012

Forberedelse til leksjonen 
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash, Dargot HaSulam, “The Virtue of the Little”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Let Us Make Man”, (Begynner med: “It was said above”), Avsnitt  183, Leksjon 51
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, Avsnitt  23, Leksjon 14
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 74, Leksjon 34
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål