Den daglige kabbalaleksjonen 02.02.2012

Writings of Rabash, “Concerning the Importance of Friends”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “A Prayer for the Poor”, Avsnitt 184, Leksjon 52
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, (Begynner med: “The same occurred in the creation of Partzuf BON“), Avsnitt 23, Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

“Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 75, Leksjon 35
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål