Den daglige kabbalaleksjonen 06.02.2012

Writings of Rabash, “Come to Pharaoh”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis”, “A Prayer for the Poor”, Avsnitt 192, Leksjon 55
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, Avsnitt 26, Leksjon 17
Last ned:WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 79, Leksjon 36
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål