Den daglige kabbalaleksjonen 07.09.2011

Shamati #109, “Two Kinds of Meat”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “VaYakhel (And Moses Assembled)”, “The Firmaments Over the Garden of Eden”, (Begynner med: “Once, the river that comes out of Eden…”), Avsnitt 310, Leksjon 16
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 2, Kapittel 2, “Histaklut Pnimit”, Kapittel 7, Avsnitt 80, Leksjon 26
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt 117, Leksjon 51
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Nation”, (Begynner med: “While it is still possible to sit idly…’”), Leksjon 14
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål