Den daglige kabbalaleksjonen 08.09.2011

Shamati #127, “The Difference Between Kernel, Essence, and Added Abundance
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel VaYakhel (And Moses Assembled)”, “The Firmaments Over the Garden of Eden”, Avsnitt 321, Leksjon 18
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 2, Kapittel 2, “Histaklut Pnimit”, Kapittel 8, Avsnitt 86a, Leksjon 27
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Preface to the Wisdom of Kabbalah, Avsnitt 120, Leksjon 52
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Nation”, (Begynner med: “Humanity is headed slowly and gradually upward…’”), Leksjon 15
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål