Den daglige kabbalaleksjonen 16.02.2012

Forberedelse til leksjonen
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Rabash, According to What Is Explained about Love Thy Friend as Thyself
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Beresheet (Genesis)”, “Creates Worlds and Destroys Them”, Avsnitt 221, Leksjon 64
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot, Del 6, “Histaklut Pnimit”, Avsnitt 6, Leksjon 25
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Introduction to the Study of Ten Sefirot”, Avsnitt 99, Leksjon 44
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål