Den daglige kabbalaleksjonen 15.11.2011

Writings of Rabash, Igrot, “Letter 57”
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

The Book of Zohar – Utdrag, Kapittel “Pekudei (Accounts)”, “The Seven Palaces of the Sitra Achra”, Avsnitt 840, Leksjon 33
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Talmud Eser Sefirot Del 8, Avsnitt 31, Begynner med: Ohr Pnimi “After Arich Anpin, which is the bottom half of Keter”, Leksjon 17
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Writings of Baal HaSulam, “The Arvut (Mutual Guarantee)”, Leksjon 3
Last ned: WMV Video|MP3 Audio

Kommentarer / Spørsmål